AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ - SREMSKA MITROVICA
 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

 

Drugi konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2017.godini

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.09.2017. godine.


POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

 

Drugi konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za hladnjače, mašine, opremu za preradu uljarica i sušare za aromatično, začinsko i lekovito bilje u 2017. godini

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.09.2017. godine.


POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

 

NOVI Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.09.2017.godine.


POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

 

NOVI Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2017. godini

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.08.2017. godine.


POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

 

NOVI Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje voćarskih i vinogradarskih zasada

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.09.2017. godine.


POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

 

NOVI Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2017. godini

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 31.08.2017. godine.


ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

 

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Konkurs je otvoren do 30. septembra 2017.godine


POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

 

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u AP Vojvodini u 2017. godini

Konkurs je otvoren do 17.07.2017.godine


VLADA REPUBLIKE SRBIJE - KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA REGIONALNI RAZVOJ I RAD JAVNIH PREDUZEĆA

 

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kroz učešće u ekonomsko-finansijskim podsticajima za osnivanje novih zadruga i investicione projekte postojećih zadruga u 2017. godini

Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar 2017.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

Zahtevi se podnose do 1.novembra 2017.godine.


POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke), grožđa, proizvodnju vina i jakih alkoholnih pića na teritoriji AP Vojvodine u 2017.godini

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 10.09.2017.godine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke), grožđa, proizvodnju vina i jakih alkoholnih pića na teritoriji AP Vojvodine u 2017.godini

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 10.09.2017.godine

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA (MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE)


Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

Zahtev može da se podnese jedanput godišnje, od 1. maja do 31. oktobra 2017.godine


AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ GRADA SREMSKA MITROVICA


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke semenskog materijala za organsku proizvodnju na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2017. godini

| KONKURS | PRAVILNIK | PRIJAVA |

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 01.07.2017. godine


AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ GRADA SREMSKA MITROVICA


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke materijala za povrtarsku proizvodnju na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2017. godini

| KONKURS | PRAVILNIK | PRIJAVA |

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 01.07.2017. godine


UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA (MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE)

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Zahtevi se podnose od 21. marta do 31. jula tekuće godine, odnosno od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju do 31. decembra 2017 godine.


UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA (MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE)

 

Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja

Zahtevi se podnose do 31.avgusta 2017.godine, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće godine do 30.septembra 2017.godine.


UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA (MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE)

 

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

Zahtevi se podnose od 15. aprila do 30. septembra 2017. godine - za krave oteljene u periodu od 1. septembra 2016. godine do 31. avgusta 2017. godine


Svetog Dimitrija br. 6
22000 Sremska Mitrovica
info@arrsm.rs
Telefon/fax: 022/610-573

Osnivač i jedini član „Agencija za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica je Grad Sremska Mitrovica, a upravljanje je organizovano kao jednodomno.

 

Vremenska prognoza
Kursna lista
 
r

AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ Sremska Mitrovica| www.arrsm.rs | © 2013. all rights reserved

-->