AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ - SREMSKA MITROVICA

Agencija obavlja sledeće delatnosti:


 - Prikuplja podatake o proizvodnji, prodaji, investicijama, problemima i mogućnostima u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i priprema mesečne izveštaje o novinama u poljoprivredi na teritoriji Grada Sremska Mitrovica i godišnji izveštaj o stanju poljoprivrede koji usvaja Osnivač.

 - Izrađuje i sprovodi godišnji Program podrške ruralnom razvoju;

 - Učestvuje u predstavljanju poljoprivrede Grada Sremska Mitrovica pred donatorima i ovlašćenim organima i organizacijama na nivou Republike;

- Daje podršku gradskoj administraciji u domenu nadležnosti Grada vezanih za poljoprivredu, a naročito:
 a) u organizovanju poslova u vezi procene štete od elementarnih nepogoda i vođenju baze podataka o nastalim štetama, kao i u komunikaciji sa nadležnim ministarstvom;
b) sprovođenju Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju,

- Priprema projekte iz domena poljoprivrede i ruralnog razvoja za potrebe Grada, kojima Grad konkuriše kod domaćih i stranih donatora za dobijanje potrebnih sredsta

- Promoviše poljoprivredu, ruralnu turističku ponudu i ruralna područja Grada Sremska Mitrovica

- Obavlja i druge poslove iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa potrebama Grada Sremska Mitrovica.

Svetog Dimitrija br. 6
22000 Sremska Mitrovica
info@arrsm.rs
Telefon/fax: 022/610-573

Osnivač i jedini član „Agencija za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica je Grad Sremska Mitrovica, a upravljanje je organizovano kao jednodomno.

 

Vremenska prognoza
Kursna lista
 

PRATITE AKTUELNE KONKURSE OVDE

Prezumite brošuru "Agencije za ruralni razvoj"

 

Strategija ruralnog razvoja grada Sremska Mitrovica je pripremljena na osnovu savremenih kretanja u oblasti strateškog planiranja i treba da obezbedi naše sigurnije i kvalitetnije približavanje Evropskoj Uniji i savremenom svetu uopšte.

STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA GRADA SREMSKA MITROVICA

Ruralni razvoj
Iskustva
Ruralni turizam

Srem je poljoprivredni kraj sa obuhvatnom proizvodnjom žitarica i industrijskog bilja. U dolinama Fruške gore razvijeno je vinogradarstvo

opširnije

Skupština Grada Sremska Mitrovica je na svojoj sednici održanoj dana 11.06.2013. godine donela Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“.

Osnivač i jedini član „Agencija za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica je Grad Sremska Mitrovica, a upravljanje je organizovano kao jednodomno.

Svrha osnivanja Agencije je pružanje podrške naporima Grada u obavljanju  redovnih delatnosti u domenu poljoprivrede i ruralnog razvoja i uspostavljanju veze između korisnika, grada, ministarstava i donora, izrade projekata i pružanja neophodnih usluga krajnjim korisnicima (poljoprirednici, preduzetnicim, prerađivači, lica koja se bave turizmom i ostali).
Pretežna delatnost Agencije je: 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ Sremska Mitrovica| www.arrsm.rs | © 2013. all rights reserved

-->