AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ - SREMSKA MITROVICA

Pravlnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanja standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura

Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu stočarsku proizvodnju

Pravilnik o izmenama pravilnika o korišćenju podsticaja z organsku proizvodnju

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapredjenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapredjenja kvaliteta vina i rakije

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela

Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava n podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo

Pravilnik o izmeni pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

Pravilnik o izmenama pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja

Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku investicijama u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanju prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi.

Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Pravilnik o izmenama pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednih gazdinstava

Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednih gazdinstava

Obrasci zahteva za upis i obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Pravilnik o korišćenju podsticaja za sprovodjenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata kroz mere i akcije podrške promotivnim aktivnostima u poljoprivredi

Pravilnik o podsticajima programima za investicije u pojoprivredi za unapredjenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaa, vinove loze i hmelja

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

Pravilnik o registru ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, kao i o dokumentima koja se prilažu za registraciju podataka

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje

Pravilnik- Izmena pravilnika za preradu i markenting u sektoru mleka,mesa,voća i grožđa

Pravilnik - prerada i markenting u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja.

Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz registra javnih skladišta

Pravilnik o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja 6.3.2015

Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike- tabela

Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Spisak ovlašćenih kontrolinih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organoskoj proizvodnji za 2015.godinu

Spisak upisanih odnosno brisanih javnih skladišta iz registra javnih skladišta

Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz registra javnih skladišta

Pravilnik o registraciji motornih i priklučnih vozila

Pravilnik o metodama ispitivanja sorti jagodastih voćnih vrsta, radi priznavanja sorte

Pravilnik o načinu obeležavanja i registraciji goveda, kao i o službenoj kontroli obeležavanja registracije goveda

Pravilnik o metodama ispitivanja sorti stočnog graška(Pisum sativum L.) i gragorice (Vicia sp. L.) radi priznavanja sorte

Pravilnik o izmenama pravilnika o utvrdjivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti plavog jezika, kao i načinu njihovog sprovodjenja

Pravilnik o izmeni pravilnika o utvrdjivanju programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte prosa (Panicum miliaceum L.) radi priznavanja sorte

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sadržini deklaracije i uputstva za primenu sredstava za zaštitu bilja, kao i specifičnim zahtevima i oznakama rizika i upozorenja za čoveka i životnu sredinu i načinu rukovanja ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi

Pravilnik o metodama ispitivanja sorti jezgrastih voćnih vrsta radi priznavanja sorti

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte uljane repice (Brassica napus L.) radi priznavanja sorte

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za opremanje farmi goveda i svinja, ovaca i koza i živinarskih farmi i za izmeštanje farme van naseljenog mesta u AP Vojvodini u 2014. godini

Pravilnik o izmenama pravilnika o korišćenju podsticaja za unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta 2014

Pravilnik o korišćenju podsticaja za unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta 2013

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju

Pravilnik o izmenama pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju

Pravilnik o izmeni pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za proizvodnju konzumne ribe

Pravilnik o izmenama i dopuni pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Pravilnik o izmenama pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi,tov svinja i tov jagnjadi

Pravilniko izmenama pravilnika o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje

Pravilnik o izmeni pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja

Pravilnik o uslovima,načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo
Pravilnik o izmenama i dopuni pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo

Pravilnik o izmenama i dopuni pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko

Pravilnik o uslovima,načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko 2013

Pravilnik o izmeni pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava iz programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2014. godini

Pravilnik o utvrđivanju programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu

Pravilnik o izmenama i dopunama praavilnika o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i uslovima higijene hrane životinjskog porekla

Pravilnik o izmenama i dopuni pravilnika o sadržini,načinu vođenja i izgledu registra robnih zapisa za polj.proizvode,kao sadržini i načnu vođenja evidencije o izdatim robnim zapisima i obrascu robog zapisa

Pravilnik o izmenama pravilnika o tehničkim zahtevima u pogledu kvaliteta koje moraju da ispunjavaju polj.proizvodi koje se skladište u javnom skladištu

Pravilnik o izmenama i dopuni pravilnika o sadržini i načinu vođenja vinogrdarskog registra,kao i obrascu zahteva za upis u vinogradarski registar

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja vinogradarskog registra,kao i obrascu zahteva za upis u vinogradarski registar

Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednih gazdinstava

Obrasci zahteva za upis i obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata i sadržini mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova

Lista sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenje o registraciji sredstava za zaštitu bilja

Lista odobrenih supstanci

Pravilnik o merama za otkrivanje, sprečavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma gljive Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell,načinu određivanja granica zaraženog,ugroženog i područja bez štetnih organizama,uslovima za okončanje naloženih mera,kao i načinu obaveštavanja o preduzetim merama

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za promet životinja

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla,veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje,preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla,načinu sprovođenja službene kontrole i samokontrole,kao i uslovima za stočna groblja i jame grobnice

Pravilnik o elementima za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja liste odobrenih supstanci,liste zabranjenih supstanci i liste sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o utvrđivanju programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2013. godinu

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane

Pravilnik o uslovima za gajenje konoplje

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte ječma (Hordeum vulgare L.), radi priznavanja sorte

Pravilnik o metodama ispitivanja sorti višegodišnjih krmnih leguminoza, radi priznavanja sorte

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za troškove skladištenja poljoprivrednih proizvoda u javnim skladištima.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave doilje

Pravilnik o uslovima za ispitivanje sorti poljoprivrednog bilja

Pravilnik o uslovima, postupku, načinu određivanja visine naknade štete i potrebnoj dokumentaciji za naknadu štete za štetne organizme sa liste IA.DEO II, liste IB I

Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za ispitivanje neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance odnosno osnovne supstance koja nije upisana u listu odobrenih supstanci u istraživačke ili razvojne svrhe

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja i tov jagnjadi

Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2013.godinu

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte šećerne repe (Beta vulgaris ssp. altissima var. sacharifera Alef.) radi priznavanja sorte

Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrdjuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o izmeni pravilnika o obliku i sadržini oznake geografskog porekla, kao i o načinu kontrole označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla

Pravilnik o metodama ispitivanja sorti jabučastih voćnih vrsta, radi priznavanja sorti

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte soje radi priznavanja sorte

Pravilnik o metodama ispitivanja sorti sirka za zrno i sirka metlaša radi priznavanja sorte

Pravilnik o metodama ispitivanja sorti koštičavih voćnih vrsta, radi priznavanja sorti

Pravilnik o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte pšenice, radi priznavanja sorte

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte suncokreta radi priznavanja sorte

Pravilnik o metodama uzorkovanja i ispitivanja hrane radi utvrđivanja ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani

Pravilnik o uslovima za vršenje ispitivanja sorte

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte duvana (Nicotiana tabacum L.) radi priznavanja sorte

Pravilnik o obliku i sadržini oznake geografskog porekla,kao i o načinu kontrole označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla

Pravilnik o metodama ispitivanja sorti trava (Poaceae) radi priznavanja sorti

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za trgovinu na otkupnim mestima

 

Svetog Dimitrija br. 6
22000 Sremska Mitrovica
info@arrsm.rs
Telefon/fax: 022/610-573

Osnivač i jedini član „Agencija za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica je Grad Sremska Mitrovica, a upravljanje je organizovano kao jednodomno.

 

Vremenska prognoza
Kursna lista
 

 

AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ Sremska Mitrovica| www.arrsm.rs | © 2013. all rights reserved

-->