AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ - SREMSKA MITROVICA
Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

- Prilog 1

- Prilog 2

- Prilog 3

- Prilog 4

- Prilog 5

- Prilog 6

- Prilog 7

 

Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

- Prilog 1

- Prilog 2

- Prilog 3

- Prilog 4

- Prilog 5

- Prilog 6

- Prilog 7

 

Pravlnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla

Prilog 1 - Vodič za klanje malih količina živine i lagomorfa na gazdinstvu

Prilog 2 - Vodič za proizvodnju i preradu mesa malog kapaciteta i proizvodnju tradicionalnih proizvoda od mesa

Prilog 3 - Opšti model plana HACCP za klanje svinja u objektima malog kapaciteta

Prilog 4 - Opšti model plana HACCP za klanje goveda u objektima malog kapaciteta

Prilog 5 - Opšti model plana HACCP za klanje živine u objektima malog kapaciteta

Prilog 6 - Opšti model plana HACCP za proizvodnju tradicionalnih fermentisanih suvih kobasica u objektima za preradu mesa malog kapaciteta

Prilog 7 - Opšti model plana HACCP za proizvodnju tradicionalnih suvomesnatih proizvoda u objektima za preradu mesa malog kapaciteta

 

 

Svetog Dimitrija br. 6
22000 Sremska Mitrovica
info@arrsm.rs
Telefon/fax: 022/610-573

Osnivač i jedini član „Agencija za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica je Grad Sremska Mitrovica, a upravljanje je organizovano kao jednodomno.

 

Vremenska prognoza
Kursna lista
 

 

AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ Sremska Mitrovica| www.arrsm.rs | © 2013. all rights reserved

-->