AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ - SREMSKA MITROVICA
 
 
Ruralni razvoj i ruralni turizam
Buducnost Sela u Srbiji
Održivi turizam
u funkciji
ruralnog razvoja

Definisanje pojmova ruralno, ruralna oblast i ruralni turizam

Ruralni turizam se vezuje za ruralna područja koja predstavljaju osnovne receptivne prostore seoskog turizma, dok su glavna emitivna područja seoskog turizma upravo velike gradske aglomeracije i visokourbanizovane sredine. Turizam pretpostavlja privremenu promenu mesta boravka, koja obično podrazumeva boravak u nekom kvalitativno i pejzažno potpuno drugačijem prostoru, a sela i njihovo prirodno okruženje to svakako jesu za velike gradske centre.

Ruralni turizam se oslanja prvenstveno na domaću tražnju iz urbanih područja, tako da bi njegov intenzivniji razvoj mogao da doprinese prelivanju dohotka iz privredno razvijenijih urbanih regiona u nedovoljno razvijena ruralna područja (turisti svoj novac zarađen u gradu troše na selu). Tako bi seoski turizam doprineo bržem privrednom razvoju ruralnih oblasti, što bi uticalo na smanjivanje postojećeg jaza u stepenu razvijenosti ruralnih i urbanih područja.

Razvojem seoskog turizma podstiče se razvoj poljoprivrede, kao primarne delatnosti na selu.

Seoski turizam kreira nova radna mesta, ali i čuva postojeća (u poljoprivredi).

Turizmom se mogu plasirati proizvodi domaće radinosti, što podrazumeva razvoj zanatstva.

Razvoj turizma na selu stvara nove poslovne prilike i predstavlja novu šansu za mlade, čime bi se smanjio negativan trend iseljavanja u grad.

Razvoj seoskog turizma pretpostavlja očuvanje prirodne sredine (ekoturizam), ali i lokalne kulture, tradicije i običaja (etnoturizam).

Razvoj turizma bi selu doneo veće šanse za izgradnju boljih puteva i poboljšanje infrastrukture.


Ruralni turizam beleži konstantan rast u svetu. Tome su svakako doprineli neki savremeni globalni trendovi kao što su zaštita prirode, boravak u prirodi, kao i očuvanje i ponovno oživljavanje lokalnih tradicija, običaja, kulturno-istorijskih spomenika, a sve to na temeljima održivog razvoja. Seoski turizam uspešno inkorporira sve ove elemente u svoju ponudu, pa zato i ne čudi što sve više turista putuje u ruralne predele.

Značaj ruralnog turizma je višestruk, a prvenstveno se ogleda u očuvanju prirodne sredine i kulture nekog mesta, i u poboljšanju opšte socio-ekonomske slike određenog ruralnog prostora.

 

 
 

Svetog Dimitrija br. 6
22000 Sremska Mitrovica
info@arrsm.rs
Telefon/fax: 022/610-573

Osnivač i jedini član „Agencija za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica je Grad Sremska Mitrovica, a upravljanje je organizovano kao jednodomno.

 

Vremenska prognoza
Kursna lista
 

AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ Sremska Mitrovica| www.arrsm.rs | © 2013. all rights reserved

-->