AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ - SREMSKA MITROVICA
 

Zakon o izmenama i dopunama zakona o stočarstvu

Zakon o zadrugama

Zakon o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o izmenama i dopunama zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 125/04)

Zakon o izmenama i popunama zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje

Nacrt zakon o zadrugama

Zakon o bezbednosti hrane

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o izmenama zakona o vodama

Zakon o izmeni zakona o stočarstvu

Zakon o izmenama zakona o vinu

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o vodama

Zakon o stočarstvu

Zakon o sumama

Zakon o bezbednosti hrane

Zakon o javnim skladištima

Zakon o sredstvima za zaštitu bilja

Zakon o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede

Zakon o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Zakon o organskoj proizvodnji

Zakon o izmenama i dopunama zakona o veterinarstvu

Zakon o vinu

Zakon o rakiji i drugim alkoholnim pićima

Zakon o divljači i lovstvu

Svetog Dimitrija br. 6
22000 Sremska Mitrovica
info@arrsm.rs
Telefon/fax: 022/610-573

Osnivač i jedini član „Agencija za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica je Grad Sremska Mitrovica, a upravljanje je organizovano kao jednodomno.

 

Vremenska prognoza
Kursna lista
 

 

AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ Sremska Mitrovica| www.arrsm.rs | © 2013. all rights reserved

-->