Thursday , December 1 2022
Početna / Konkursi / MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

KONKURS O USLOVIMA I NAČINU ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE ZA
UNAPREĐENjE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLjOPRIVREDNIM
AKTIVNOSTIMA U 2019. GODINI

LINK 

Prijave za korišćenje podsticaja se podnose najkasnije do 27.09.2019.godine

KONKURS | PRAVILNIK | PRILOG

Proverite takođe

Poziv za podnosenje prava na finansijsku podrsku za proizvođace suncokreta.

Link za Poziv za podnosenje prava na finansijsku podrsku za proizvođace suncokreta.