Monday , June 24 2024

Ambalažni otpad 2019

Završena je akcija prikupljanja ambalažnog pesticidnog otpada na teritoriji Sremskog okruga, koja je realizovana peti put, u organizaciji Udruženja SECPA. Akciju su na teritoriji Sremske Mitrovice podržali
Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, kao i Gradska uprava za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, posebno u delu najave i promocije.

“Ta podrška dala je i pozitivne efekte – sakupljeno je više opasnog otpada nego prethodnih godina, i više subjekata se odazvalo akciji. U periodu od 20-22.maja, na teritoriji Sremske Mitrovice, organizovano
prikupljanje je vršeno u 11 sela i u gradu, a prikupljeno je 2,5 tone (2.512 kg) pesticidnog otpada. Najviše poljoprivrednika se odazvalo u Manđelosu (30) i Martincima (27), dok je količinski najviše otpada
prikupljeno u Čalmi (851kg). Ove godine je u akciju uključeno  jedno selo više nego prošle godine, čime se ukazuje na potrebu da se akcija nastavlja u buduće i proširi na ona mesta koja nisu uključena, a imaju
potrebu za odlaganjem pesticidnog otpada” – Petar Samardžić, direktor Agencije za ruralni razvoj.

Među onima koji su predali ambalažu, bilo je i poljoprivrednika koji su  ove godine aplicirali za sredstva iz IPARD programa, a jedan od obaveznih uslova za konkurisanje za dodelu sredstava jeste upravo
potvrda o adekvatno zbrinutom pesticidnom otpadu, koja se donosiocu ambalaže izdaje na licu mesta.

Cilj ove akcije jeste da ambalaža od sredstava za zaštitu bilja ne završi u komunalnom otpadu, divljim deponijama ili kanalima, nego da se na pravilan način deponuje i uništi.  Ambalaža ima važnu ulogu u
sigurnoj isporuci i upotrebi sredstava za zaštitu bilja, pri čemu se smanjuje na najmanju moguću meru rizik gubitka u lancu plasmana kao i izloženosti korisnika. Udruženje “SECPA”, zajedno sa svojim članicama, intenzivno sarađuje sa korisnicima sredstava kako bi se obezbedio efikasan sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada.

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …