Wednesday , April 17 2024

Odluka o dodeli sredstava za podršku mladim poljoprivrednicima na teritoriji grada Sremska Mitrovica u 2022 godini

Preuzmi odluku (pdf)

Odluka o dodeli sredstava za podršku mladim poljoprivrednicima na teritoriji grada Sremska Mitrovica u 2022 godini

Proverite takođe

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR ZA 2024. GODINU

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR ZA 2024. …