Friday , July 19 2024

Pravilnici

PDF Ime dokumenta
PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA
PRILOG 1
PRILOG 2
PRILOG 3
PRILOG 4
PRILOG 5
PRILOG 6
PRILOG 7
PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
PRILOG 1
PRILOG 2
PRILOG 3
PRILOG 4
PRILOG 5
PRILOG 6
PRILOG 7
PRAVLNIK O ODREĐIVANJU PODRUČJA SA OTEŽANIM USLOVIMA RADA U POLJOPRIVREDI
PRAVILNIK O MALIM KOLIČINAMA PRIMARNIH PROIZVODA KOJE SLUŽE ZA SNABDEVANJE POTROŠAČA, PODRUČJU ZA OBAVLJANJE TIH DELATNOSTI KAO I ODSTUPANJA KOJA SE ODNOSE NA MALE SUBJEKTE U POSLOVANJU HRANOM ŽIVOTINJSKOG POREKLA
PRILOG 1 – VODIČ ZA KLANJE MALIH KOLIČINA ŽIVINE I LAGOMORFA NA GAZDINSTVU
PRILOG 2 – VODIČ ZA PROIZVODNJU I PRERADU MESA MALOG KAPACITETA I PROIZVODNJU TRADICIONALNIH PROIZVODA OD MESA
PRILOG 3 – OPŠTI MODEL PLANA HACCP ZA KLANJE SVINJA U OBJEKTIMA MALOG KAPACITETA
PRILOG 4 – OPŠTI MODEL PLANA HACCP ZA KLANJE GOVEDA U OBJEKTIMA MALOG KAPACITETA
PRILOG 5 – OPŠTI MODEL PLANA HACCP ZA KLANJE ŽIVINE U OBJEKTIMA MALOG KAPACITETA
PRILOG 6 – OPŠTI MODEL PLANA HACCP ZA PROIZVODNJU TRADICIONALNIH FERMENTISANIH SUVIH KOBASICA U OBJEKTIMA ZA PRERADU MESA MALOG KAPACITETA
PRILOG 7 – OPŠTI MODEL PLANA HACCP ZA PROIZVODNJU TRADICIONALNIH SUVOMESNATIH PROIZVODA U OBJEKTIMA ZA PRERADU MESA MALOG KAPACITETA