Friday , April 12 2024

Stara Bingula

Na prostoru sela otkriveni su tragovi praistorijskog naselja.

Nalazi iz antičkog perioda ukazuju na postojanje rimskog naselja i groblja.

Naziv naselja je mađarskog porekla a potiče iz srednjeg veka. U dokumentima se javlja u više verzija: Bingula, Tingula, Biglas. U mađarskim dokumentima Bingula je zabeležena 1455. godine i pripadala je vlastelinskoj porodici Morović. Na više mesta se pominje kao veće naselje, a kao utvrđeno mesto 1465. godine.

Posle potpisivanja Karlovačkog mira 1699. godine, stanovništvo Stare Bingule je preseljeno na zemljište Nove Bingule a naselje je pripalo iločkom vlastelinstvu. Izvestan broj stanovnika je ostao u starom mestu.

Bingula je zabeležena i u kruševskom pomeniku iz XVII veka. Selo je ubeleženo na karti Srema iz 1730. godine.

Prema popisu iz 1733. godine zabeleženo je 45 žitelja, 1736. godine 65, početkom XIX veka 157 domova i 844 stanovnika.

Bingula se pominje više puta u austrijskim dokumentima iz perioda Ticanove bune. U prvoj polovini XIX veka Stara Bingula je gotovo opustela i iločko vlastelinstvo je tu 1835. godine uputilo koloniste Slovake. Tokom Drugog svetskog rata ovde je privremeno smeštena bolnica Prve vojvođanske brigade.

Krajem rata počela je sa radom i partizanska škola. U ratu je poginulo 38 meštana.

Broj stanovnika: 160
Nadmorska visina: 195 m
Površina: 2,1 km²
Udaljenost od Sremske Mitrovice: 24 km