Friday , July 19 2024

Šuljam

Praistorijski tragovi života potvrđuju duboku prošlost naselja. Brojni su arheološki nalazi i iz rimskog perioda.

Šuljam se vezuje za predanje iz doba cara Dioklecijana o četvorici hrišćanskih mučenika-klesara.

Tragovi srednjevekovne tvrđave nađeni su na brdu Gradac, oko šest kilometara od sela.

U tursko doba naselje se verovatno nalazilo između Šuljma i Bešenova.

Šuljam je kao naselje zabeležen 1579. godine a na na karti Srema 1730. godine. Godine 1734. imao je četrdeset domova.

Po popisu iz 1737. godine pripadao je iriškom vlastelinstvu i posedovao je 72 jutra oranice, 39 jutara senokosnih livada, 99 motika vinograda itd.

Godine 1793. Šuljam je imao 93 doma i 513 stanovnika a 1810. godine 99 kuća i oko 550 stanovnika.

U drugoj polovini 19. veka bio je poznat po lekovitoj tzv. “Šuljamačkoj vodici”. Za vreme NOB-a Šuljam je dao 162 borca od kojih su 54 poginula a 39 meštana je stradalo od fašističkog terora.

Broj stanovnika: 630
Nadmorska visina: 150 m
Površina: 26,5 km²
Udaljenost od Sremske Mitrovice: 17 km