Wednesday , May 29 2024

ZBRINjAVANjE PESTICIDNOG OTPADA

I ove godine na teritoriji Grada Sremska Mitrovica kreće akcija prikupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja. Akciju su najavili organizagori Stevan Savčić direktor Poljoprivredne stručne službe, i Dušica Pavlović direktorica Agencija za ruralni razvoj.
Od 7. juna na tri lokacije biće postavljeni kontejneri za odlaganje ambalaže i to: Mesna zajednica „Kuzmin“, Mesna zajednica „Manđelos“ i stara šećerana. Neophodno je da se poljoprivrednici koji žele da odlože pesticidni otpad obrate mesnim zajednicama ili Poljoprivrednoj stručnoj službi od 08 do 14 časova.
Ova akcija će trajati deset dana, a u ostalim mestima prikupljanje ambalažnog otpada će se vršiti prema sledećem rasporedu:
07.06.2022.
Jarak: 08:00 – 10:00
Šašinci: 11:00 – 13:00
08.06.2022.
Sremska Rača: 08:00 – 10:00
Bosut: 11:00 – 13:00
09.06.2022.
Divoš: 08:00 – 10:00
Stara Bingula: 08:00 – 09:00
Čalma: 12:00 – 14:00
10.06.2022.
Martinci: 08:00 – 10:00
Laćarak: 12:00 – 14:00
13.06.2022.
Šuljam: 08:00 – 09:30
Šišatovac: 08:00 – 09:30
Grgurevci: 10:00 – 12:00
Ležimir: 10:00 – 12:00
14.06.2022.
Bešenovo: 08:00 – 10:00
Bešenovački Prnjavor: 08:00 – 09:00
Veliki Radinci: 11:00 – 13:00
15.06.2022.
Ravnje: 08:00 – 09:00
Zasavica 1: 09:00 – 10:00
Zasavica 2: 10:00 – 11:00
Mačvanska Mitrovica: 11:00 – 12:00
Salaš Noćajski: 12:00 – 13:00
Radenković: 12:00 – 13:00
Noćaj: 13:00 – 14:00
Više informacija putem telefona 064 85 89 639.

 

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …