Friday , July 19 2024

ZBRINUTO VIŠE PESTICIDNOG OTPADA NEGO PROŠLIH GODINA

Završena je akcija prikupljanja ambalažnog pesticidnog otpada na teritoriji Sremskog okruga. Akcija je realizovana četvrtu godinu za redom, sa ciljem da pomenuta ambalaža ne završi u komunalnom otpadu, divljim deponijama ili kanalima u atarima, i na taj način ugrozi zdravlje stanovništva, nego da se na pravilan način deponuje i uništi. Ove godine, na nivou Srema, prikupljeno je oko 10 tona što je za dve tone više u odnosu na prethodnu godinu. Prikupljanje ambalaže sredstava za zaštitu bilja vršilo je Udruženje proizvođača sredstava za zaštitu bilja „SECPA“. Na teritoriji Sremske Mitrovice, prikupljanje je vršeno u 11 sela, a prikupljeno je nešto više od 2 tone pesticidnog otpada. Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica radila je jaku kampanju u cilju podizanja svesti o značaju i važnosti prikupljanja ovog opasnog otpada.

-Ove godine sa najavom akcije krenuli smo mnogo ranije nego prethodnih godina, i koristili smo mnogo više različitih načina informisanja mitrovačkih poljoprivrednika o terminima prikupljanja, ali i o značaju pravilnog zbrinjavanja ovog otpada. I sama akcija sakupljanja je ove godine krenula ranije, što je dalo pozitivne rezultate. Na teritoriji Sremske Mitrovice prikupljeno je nešto više otpada nego prošle godine, ali ono što je važno jeste da se ove godine znatno povećao broj subjekata koji su doneli ambalažu – preko dve stotine, računajući i poljoprivrednike, zadruge i poljoprivredna preduzeća. Najviše je prikupljeno u Čalmi, ali ne zaostaju ni Martinci, Manđelos, Jarak. U Velikim Radincima i Bosutu, nije prikupljena neka značajna količina ambalaže, ali  je odziv bio veliki, što je bitan pomak u odnosu na prošlu godinu, kada su se meštani slabo uključivali u ovu akciju. Očekujemo rezultate konkursa u oblasti prekogranične saradnje sa Bosnom i Hercegovinom, na koji smo aplicirali projektom čija je tema upravo pravilno i odgovorno upravljanje pesticidnim otpadom. Projektom je predviđeno postavljanje specijalnih kontejnera po selima, tako da će otpad moći da se odlaže tokom čitave sezone. Nadamo se pozitivnim rezultatima konkursa – Petar Samardžić, direktor Agencije.

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …