Wednesday , May 29 2024

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА у 2020. ГОДИНИ

На основу Програма пословања „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица за 2020. годину („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 2/2020 и 28/2020 ), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Сремска Митровица за 2020. годину („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 2/2020 ), члана 7. Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња и Конкурса за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2020. години, директор Агенције за рурални развој града Сремска Митровица, доноси:

ОДЛУКА

О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА у 2020. ГОДИНИ

I

Одобравају се средства за финансирање права на подстицаје за премију осигурања усева,плодова,вишегодишњих засада,расадника и животиња у 2020 години ,на основу записника Комисије за давање предлога за доделу бесповратних средстава следећим пољопривредницима:

 1. Јанић Дејан са пребивалиштем у Јарку, улица Моше Пијаде 23, БПГ: 804142000635, ,додељују се новчана средства у износу 7.081,95 динара.
 2. Јанић Стевану са пребивалиштем у Бешенову, улица Лењинова 53, БПГ: 804070001215, додељују се новчана средства у износу 4.889,62 динара.
 3. Милић Милану са пребивалиштем у Шашинцима, улица Змај Јовина 45, БПГ: 804312000029, додељују се новчана средства у износу 10.689,00 динара.
 4. Спасојевић Станку са пребивалиштем у Јарку, улица Гробљанска 15, БПГ: 804142003286, додељују се новчана средства у износу 10.782,04 динара.
 5. Турудић Зорану са пребивалиштем у Равњу, улица Краља Петра Првог 78, БПГ: 804231000631, додељују се новчана средства у износу 3.243,24 динара.
 6. Недељковић Јовану са пребивалиштем у Шашинцима, улица Гробљанска 17, БПГ: 804312000509, додељују се новчана средства у износу 9.186,69 динара.
 7. Богосављевић Стевану са пребивалиштем у Кузмину, улица Железничка 60, БПГ: 804169001691, додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара.
 8. Седларевић Нади са пребивалиштем у Босуту, улица Десетог марта 3, БПГ: 804088000407, додељују се новчана средства у износу 3.805,80 динара.
 9. Миливојевић Слободанки са пребивалиштем у Босуту, улица Десетог марта 177, БПГ: 804088000385, додељују се новчана средства у износу 1.479,80 динара.
 10. Грујић Дејану са пребивалиштем у Шуљму, улица Слободана Бајића 91, БПГ: 804347001340, додељују се новчана средства у износу 823,40 динара.
 11. Грујић Живану са пребивалиштем у Шуљму, улица Слободана Бајића 91, БПГ: 804347000386, додељују се новчана средства у износу 11.974,20 динара.
 12. Релић Блаженку са пребивалиштем у Равњу, улица Зеке Буљубаше 44, БПГ: 804231000983, додељују се новчана средства у износу 5.108,10 динара.
 13. Милинковић Слободану са пребивалиштем у Кузмину, улица Савска 166, БПГ: 804169001527, додељују се новчана средства у износу 2.921,40 динара.
 14. Чарубџић Живки са пребивалиштем у Гргуревцима, улица Маршала Тита 4, БПГ: 804100002311, додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара.
 15. Чарубџић Браниславу са пребивалиштем у Гргуревцима, улица Маршала Тита 24, БПГ: 804100000084, додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара.
 16. Чарубџић Јовану са пребивалиштем у Гргуревцима, улица Маршала Тита 3, БПГ: 804100002265, додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара.
 17. Станковић Драгану са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Максима Горког 17а, БПГ: 804266005221, додељују се новчана средства у износу 4.225,00 динара.
 18. Капроцки Мирославу са пребивалиштем у Лаћарку, улица Церска 88, БПГ: 804177001182, додељују се новчана средства у износу 5.035,97 динара.
 19. Томић Јовану са пребивалиштем у Шашинцима, улица Партизанска 28, БПГ: 804312001556, додељују се новчана средства у износу 3.760,20 динара.
 20. Цветинчанин Радославу са пребивалиштем у Кузмину, улица Вука Караџића 38, БПГ: 804169001608, додељују се новчана средства у износу 7.359,60 динара.
 21. Цветинчанин Ђорђу са пребивалиштем у Кузмину, улица Вука Караџића 38, БПГ: 804169006499, додељују се новчана средства у износу 7.782,80 динара.
 22. Тришић Давиду са пребивалиштем у Јарку, улица Цветна 10а, БПГ: 804142000392, додељују се новчана средства у износу 17.622,15 динара.
 23. Милованчевић Марку са пребивалиштем у Засавици 2, улица Александра Марковића 101, БПГ: 804134001083, додељују се новчана средства у износу 2.626,80 динара.
 24. Милованчевић Сретену са пребивалиштем у Засавици 2, улица Александра Марковића 103, БПГ: 804134000478, додељују се новчана средства у износу 2.734,80 динара.
 25. Крњајић Ђорђу са пребивалиштем у Кузмину, улица Железничка 29, БПГ: 804169001357, додељују се новчана средства у износу 4.426,60 динара.
 26. Мирић Мирославу са пребивалиштем у Кузмину, улица Савска 54, БПГ: 804169001306, додељују се новчана средства у износу 3.134,40 динара.
 27. Стјепановић Ристи са пребивалиштем у Сремској Рачи, улица Босутски пут бб, БПГ: 804274000780, додељују се новчана средства у износу 1.194,98 динара.
 28. Василић Стевану са пребивалиштем у Гргуревцима, улица Палих бораца 54, БПГ: 804100000734, додељују се новчана средства у износу 7.436,60 динара.
 29. Гојић Браниславу са пребивалиштем у Шашинцима, улица Змај Јовина 31, БПГ: 804312000576, додељују се новчана средства у износу 8.180,75 динара.
 30. Сретеновић Живораду са пребивалиштем у Ноћају, улица Саве Сретеновић 19, БПГ: 804223002271, додељују се новчана средства у износу 4.788,04 динара.
 31. Ивановић Живану са пребивалиштем у Шашинцима, улица Саве Зделара 86, БПГ: 804312000258, додељују се новчана средства у износу 1.894,04 динара.
 32. Атарац Драгану са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Железничка 11, БПГ: 804266008069, додељују се новчана средства у износу 13.000,00 динара.
 33. Станковић Новици са пребивалиштем у Равњу, улица Хајдук Станка 77, БПГ: 804231000231, додељују се новчана средства у износу 7.915,71 динара.
 34. Зимица Јовану са пребивалиштем у Кузмину, улица Железничка 66, БПГ: 804169000784, додељују се новчана средства у износу 1.941,40 динара.
 35. Јеросимовић Србољубу са пребивалиштем у Равњу, улица Зеке Буљубаше бб, БПГ: 804231000045, додељују се новчана средства у износу 5.837,83 динара.
 36. Остојић Ђорђу са пребивалиштем у Сремској Рачи, улица Савска 5, БПГ: 804274000659, додељују се новчана средства у износу 2.855,64 динара.
 37. Стјепановић Слободану са пребивалиштем у Сремској Рачи, улица Босутски пут 55, БПГ: 804274000101, додељују се новчана средства у износу 11.487,27 динара.
 38. Сердар Зорану са пребивалиштем у Кузмину, улица Савска 59, БПГ: 804169001411, додељују се новчана средства у износу 1.625,00 динара.
 39. Сушић Бориславу са пребивалиштем у Кузмину, улица Змај Јовина 55а, БПГ: 804169003341, додељују се новчана средства у износу 4.286,60 динара.
 40. Бељански Живану са пребивалиштем у Кузмину, улица Николе Радојчића 94, БПГ: 804169000482, додељују се новчана средства у износу 7.438,24 динара.
 41. Бељански Маргити са пребивалиштем у Кузмину, улица Николе Радојчића 92, БПГ: 804169007282, додељују се новчана средства у износу 8.657,24 динара.
 42. Бељански Бориславу са пребивалиштем у Кузмину, улица Николе Радојчића 92, БПГ: 804169000067, додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара.
 43. Јанковић Анђелки са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Десанке Максимовић 41, БПГ: 804266002850, додељују се новчана средства у износу 15.468,18 динара.
 44. Маркус Славици са пребивалиштем у Манђелосу, улица Фрушкогорска 77, БПГ: 804193000373, додељују се новчана средства у износу 6.540,80 динара.
 45. Ђаковић Мирославу са пребивалиштем у Сремској Рачи, улица Војвођанска 14, БПГ: 804274000667, додељују се новчана средства у износу 6.694,46 динара.
 46. Вучетић Вери са пребивалиштем у Сремској Рачи, улица Пионирска 4, БПГ: 804274000683, додељују се новчана средства у износу 6.015,04 динара.
 47. Тубић Рајку са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Кнеза Лазара 14, БПГ: 804266012430, додељују се новчана средства у износу 10.858,37 динара.
 48. Мијић Слободану са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Радиначки пут 201, БПГ: 804266002893, додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара.
 49. Павлић Драгану са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Цветна 18, БПГ: 804266009057, додељују се новчана средства у износу 2.146,60 динара.
 50. Ивановић Влади са пребивалиштем у Шашинцима, улица Саве Зделара 61, БПГ: 804312000622, додељују се новчана средства у износу 4.361,10 динара.
 51. Беловић Мирославу са пребивалиштем у Шашинцима, улица Саве Зделара 24, БПГ: 804312001696, додељују се новчана средства у износу 7.356,80 динара.
 52. Маленковић Ивану са пребивалиштем у Шашинцима, улица Змај Јовина 44, БПГ: 804312001033, додељују се новчана средства у износу 10.629,40 динара.
 53. Маленковић Миленку са пребивалиштем у Шашинцима, улица Змај Јовина 41, БПГ: 804312002064, додељују се новчана средства у износу 12.786,00 динара.
 54. Лужајић Николи са пребивалиштем у Шашинцима, улица Светозара Милетића 100, БПГ: 804312001122, додељују се новчана средства у износу 5.332,60 динара.
 55. Латас Јовану са пребивалиштем у Шашинцима, улица Партизанска 21, БПГ: 804312003060, додељују се новчана средства у износу 15.122,80 динара.
 56. Радосављевић Славку са пребивалиштем у Шашинцима, улица Змај Јовина 25, БПГ: 804312002234, додељују се новчана средства у износу 10.529,60 динара.
 57. Маленковић Слађани са пребивалиштем у Шашинцима, улица Змај Јовина 39, БПГ: 804312003176, додељују се новчана средства у износу 8.830,40 динара.
 58. Цветковић Раденку са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Васе Стајића 50/15, БПГ: 804266004306, додељују се новчана средства у износу 2.729,97 динара.
 59. Мишковић Илији са пребивалиштем у Великим Радинцима, улица Маршала Тита 16, БПГ: 804096000747, додељују се новчана средства у износу 5.072,80 динара.
 60. Лађиновић Слободану са пребивалиштем у Гргуревцима, улица Маршала Тита 26, БПГ: 804100000629, додељују се новчана средства у износу 6.440,20 динара.
 61. Живковић Слободану са пребивалиштем у Шашинцима, улица Саве Зделара 90, БПГ: 804312001190, додељују се новчана средства у износу 5.996,78 динара.
 62. Манастирац Милану са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Марка Перичина 6/28, БПГ: 804266003326, додељују се новчана средства у износу 5.691,28 динара.
 63. Бојић Снежани са пребивалиштем у Јарку, улица Гробљанска 35, БПГ: 804142003863, додељују се новчана средства у износу 3.903,18 динара.
 64. Бојић Милану са пребивалиштем у Јарку, улица Гробљанска 35, БПГ: 804142001240, додељују се новчана средства у износу 8.609,58 динара.
 65. Цундра Аљоши са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Деканске Баште 8/2, БПГ: 804266012724, додељују се новчана средства у износу 12.118,85 динара.
 66. Цундра Драгану са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Стари шор 119, БПГ: 804266002087, додељују се новчана средства у износу 9.832,26 динара.
 67. Остојић Ани са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица др. Милана Костића 108, БПГ: 804266015030, додељују се новчана средства у износу 9.126,27 динара.
 68. Милошевић Милки са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Новосадска 37, БПГ: 804266012376, додељују се новчана средства у износу 12.709,73 динара.
 69. Остојић Николи са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Филипа Вишњића 21а, БПГ: 804266011574, додељују се новчана средства у износу 11.168,53 динара.
 70. Милошевић Биљани са пребивалиштем у Гргуревцима, улица Маршала Тита 24, БПГ: 804266011558, додељују се новчана средства у износу 14.220,50 динара.
 71. Дивљак Бранки са пребивалиштем у Великим Радинцима, улица Моше Пијаде 31, БПГ: 804096001727, додељују се новчана средства у износу 10.407,65 динара.
 72. Петковић Душану са пребивалиштем у Шашинцима, улица Саве Зделара 92, БПГ: 804312002315, додељују се новчана средства у износу 12.220,42 динара.
 73. Кевиљ Обраду са пребивалиштем у Дивошу, улица Пинкијева 86, БПГ: 804118002747, додељују се новчана средства у износу 2.266,68 динара.
 74. Војновић Ивани са пребивалиштем у Дивошу, улица Пинкијева 86, БПГ: 804108003433, додељују се новчана средства у износу 4.100,37 динара.
 75. Панић Бранку са пребивалиштем у Дивошу, улица Партизанска 50, БПГ: 804118003123, додељују се новчана средства у износу 7.852,59 динара.
 76. Кевиљ Милошу са пребивалиштем у Дивошу, улица Пинкијева 86, БПГ: 804118000035, додељују се новчана средства у износу 4.848,26 динара.
 77. Војновић Пери са пребивалиштем у Дивошу, улица Партизанска 164, БПГ: 804118000930, додељују се новчана средства у износу 4.099,73 динара.
 78. Војновић Драгутину са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица др.Милана Костића 114а, БПГ: 804266005558, додељују се новчана средства у износу 4.706,80 динара.
 79. Чанчаревић Жељки са пребивалиштем у Лаћарку, улица Пинкијева бб, БПГ: 804177007679, додељују се новчана средства у износу 1.079,40 динара.
 80. Новоселац Љиљани са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Планинска 87, БПГ: 804266013399, додељују се новчана средства у износу 9.682,80 динара.
 81. Војновић Радивоју са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица др Милана Костића 114а, БПГ: 804266013712, додељују се новчана средства у износу 8.246,40 динара.
 82. Чанчаревић Зорану са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Стари мост 8/7, БПГ: 804266002958, додељују се новчана средства у износу 11.815,40 динара.
 83. Срећковић Златку са пребивалиштем у Шашатовцу, улица Планинска 18, БПГ: 804339000402, додељују се новчана средства у износу 4.057,20 динара.
 84. Чанчаревић Живораду са пребивалиштем у Лаћарку, улица Пинкијева бб, БПГ: 804177002588, додељују се новчана средства у износу 12.441,80 динара.
 85. Поповић Сретену са пребивалиштем у Босуту, улица Старчевићева 15, БПГ: 804088001330, додељују се новчана средства у износу 854,40 динара.
 86. Гвока Дејану са пребивалиштем у Јарку, улица Прњаворска 35, БПГ: 804142001810, додељују се новчана средства у износу 12.339,50 динара.
 87. Ћирић Драгиши са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Фрушкогорска 24, БПГ: 804266004683, додељују се новчана средства у износу 17.280,00 динара.
 88. Игрић Петру са пребивалиштем у Великим Радинцима, улица Маршала Тита 6, БПГ: 804096001913, додељују се новчана средства у износу 11.817,57 динара.
 89. Игрић Јовану са пребивалиштем у Великим Радинцима, улица Маршала Тита 6, БПГ: 804096001417, додељују се новчана средства у износу 3.607,23 динара.
 90. Зубовић Бошку са пребивалиштем у Мартинцима, улица Сремска 102, БПГ: 804207001533, додељују се новчана средства у износу 1.420,83 динара.
 91. Ерић Ирени са пребивалиштем у Јарку, улица Кудошка 80, БПГ: 804142003154, додељују се новчана средства у износу 13.734,54 динара.
 92. Плашић Милану са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Милоша Обилића 73, БПГ: 804266014450, додељују се новчана средства у износу 10.163,32 динара.
 93. Шевић Слободану са пребивалиштем у Чалми, улица Планинска 37, БПГ: 804304000210, додељују се новчана средства у износу 2.262,74 динара.
 94. Коруга Владимиру са пребивалиштем у Чалми, улица Планинска 36, БПГ: 804304000058, додељују се новчана средства у износу 7.144,83 динара.
 95. Ивановић Драгиши са пребивалиштем у Шашинцима, улица Светозара Милетића 56, БПГ: 804312002781, додељују се новчана средства у износу 6.926,18 динара.
 96. Видовић Владимиру са пребивалиштем у Дивошу, улица Слободе 3, БПГ: 804266005094, додељују се новчана средства у износу 7.600,38 динара.
 97. Станковић Зорану са пребивалиштем у Равњу, улица Хајдук Станка 63, БПГ: 804231000126, додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара.
 98. Цветковић Владимиру са пребивалиштем у Сремској Митровицу, улица Васе Стајића 50, БПГ: 804266004535, додељују се новчана средства у износу 3.037,07 динара.
 99. Срданов Драгану са пребивалиштем у Равњу, улица Зеке Буљубаше 42, БПГ: 804231002420, додељују се новчана средства у износу 3.592,99 динара.
 100. Томић Живану са пребивалиштем у Шашинцима, улица Фрушкогорска 2, БПГ: 804312000649, додељују се новчана средства у износу 5.399,20 динара.
 101. Максимовић Сави са пребивалиштем у Шашинцима, улица Гробљанска 31, БПГ: 804312001041, додељују се новчана средства у износу 5.712,20 динара.
 102. Белић Митру са пребивалиштем у Бешенову, улица Лењинова 63, БПГ:     804070000162, додељују се новчана средства у износу 4.506,00 динара.
 103. Станић Милошу са пребивалиштем у Босуту, улица Јовановићева 24, БПГ: 804088001322, додељују се новчана средства у износу 3.663,67 динара.
 104. Жилић Гојку са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Милана Тепића 16, БПГ: 804266001595, додељују се новчана средства у износу 11.389,61 динара.
 105. Турудић Милутину са пребивалиштем у Раденковићу, улица Маре Радетић 18, БПГ: 804240000389, додељују се новчана средства у износу 2.365,43 динара.
 106. Миливојевић Александру са пребивалиштем у Гргуревцима, улица Маршала Тита 48, БПГ: 804100000963, додељују се новчана средства у износу 2.912,80 динара.
 107. Турудић Рајку са пребивалиштем у Равњу, улица Зеке Буљубаше 26, БПГ: 804231001734, додељују се новчана средства у износу 783,94 динара.
 108. Савић Драгану са пребивалиштем у Јарку, улица Гробљанска 29, БПГ: 804142000090, додељују се новчана средства у износу 6.532,24 динара.
 109. Ферари Гордани са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Александра Карађорђевића 4, БПГ: 804266000858, додељују се новчана средства у износу 1.899,30 динара.
 110. Мајсторовић Александру са пребивалиштем у Лаћарку, улица Железничка 79, БПГ: 804177001603, додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара.
 111. Римац Томиславу са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Драгиње Никшић 75, БПГ: 804266002162, додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара.
 112. Гашпар Сандри са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Крајишка 10, БПГ: 804266011256, додељују се новчана средства у износу 12.640,80 динара.
 113. Цветиновић Љиљани са пребивалиштем у Манђелосу, улица Фрушкогорска 39, БПГ: 804193002805, додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара.
 114. Остић Жељку са пребивалиштем у Манђелосу, улица Фрушкогорска 37, БПГ: 804193000136, додељују се новчана средства у износу 5.101,76 динара.
 115. Остић Бранку са пребивалиштем у Манђелосу, улица Фрушкогорска 37, БПГ: 804193002244, додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара.
 116. Жилић Николи са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Милоша Обилића 36, БПГ: 804266015235, додељују се новчана средства у износу 3.464,20 динара.
 117. Недељковић Васи са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Саве Согић Кусе 2, БПГ: 804266015383, додељују се новчана средства у износу 2.412,93 динара.
 118. Недељковић Јовану са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Арсенија Чарнојевића 18/40, БПГ: 804312003346, додељују се новчана средства у износу 623,44 динара.
 119. Недељковић Васи са пребивалиштем у Шашинцима, улица Змај Јовина 13, БПГ: 804312002390, додељују се новчана средства у износу 6.090,80 динара.
 120. Недељковић Павлу са пребивалиштем у Шашинцима, улица Змај Јовина 13, БПГ: 804312003320, додељују се новчана средства у износу 2.986,92 динара.
 121. Остић Јулки са пребивалиштем у Манђелосу, улица Фрушкогорска 37, БПГ: 804193002643, додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара.
 122. Тури Радовану са пребивалиштем у Манђелосу, улица Фрушкогорска 41, БПГ: 804193002732, додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара.
 123. Тури Сањи са пребивалиштем у Манђелосу, улица Фрушкогорска 39, БПГ: 804193002465, додељују се новчана средства у износу 2.422,40 динара.
 124. Крњајић Мирославу са пребивалиштем у Кузмину, улица Романија бб, БПГ: 804169001934, додељују се новчана средства у износу 4.157,20 динара.
 125. Малетић Браниславу са пребивалиштем у Јарку, улица Моше Пијаде 34, БПГ: 804142001500, додељују се новчана средства у износу 13.584,78 динара.
 126. Малетић Драгану са пребивалиштем у Јарку, улица Прњаворска 24, БПГ: 804142002980, додељују се новчана средства у износу 5.615,80 динара
 127. Тадић Надежди са пребивалиштем у Јарку, улица Прњаворска 24, БПГ: 804142002328, додељују се новчана средства у износу 6.375,60 динара.
 128. Гајић Радмили са пребивалиштем у Јарку, улица Хајдук Вељка 15, БПГ: 804142001054, додељују се новчана средства у износу 5.715,20 динара.
 129. Малетић Ивани са пребивалиштем у Јарку, улица Моше Пијаде 34, БПГ: 804142003731, додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара.

II

Oва одлука ступа на снагу даном доношења.

«АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА» доо

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 400/2020

Дана:15.12.2020

Сремска Митровица                                                                                         в.д. директора

Душица Павловић

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …