Friday , July 19 2024

Šašinci

Šašinci spadaju u najstarija naselja u Sremu. U brojnom arheološkom materijalu ima nalaza iz mlađeg kamenog doba. Po mišljenju nekih arheologa, kod Šašinaca treba tražiti rimsko mesto Fose. Arheološka istraživanja na potesu Kudoš, koja se vrše od 1979. godine, otkrila je ostatke velike bazilike, monumentalne zidove, jedan miljokaz, tragove naselja i mnoge sitne nalaze. Sve ovo ukazuje da se na Kudošu nalazilo ili rimsko naselje ili veliko poljoprivredno dobro.

U šašinačkom polju, takođe je zanimljiv rimski lokalitet Klesina – veštačko ostrvo opasanom šancem.
U srednjem veku mesto pod tim imenom zabeleženo je 1477. godine, a pripadalo je kaštelu Karlovci. Mesto te godine podpada pod vlastelinsku porodicu Batori, a smatra se da je bilo u posedu srpskih despota.

Po popisu iz 1702. godine Šašinci su uvedeni kao naselje. Godine 1730. Šašinci su uvedeni kao selo sa 30 porodičnih starešina.

Baron Marko Pejačević je 1744. godine kupio mitrovačko vlastelinstvo sa trinaest naselja , među kojima i Šašince ali je već sledeće godine pripojen Vojnoj granici, tada je selo poprimilo današnji izgled i način života kao u ostalim graničarskim naseljima. Godine 1791. Šašinci su imali 180 domova sa 1500 duša, a 1910 su imali 185 domova sa 2445 stanovnika.

Crkva Sošestvija sv. duha podignuta je još 1774. godine. Po reformisanju Vojne granice iz osnova se izmenio život na selu. Nastali su novi kapitalistički odnosi, koji su menjali imovinske i društvene odnose. Na početku prvog svetskog rata u blizini sela, na Savi odigrala se Legetska bitka.

Posle bitke selo je opljačkano i spaljeno, stanovnike su isterali iz kuća i oterali u Irig odakle su muškarci internirani u Sloveniju.

U drugom svetskom ratu Šašinci su dali 90 boraca i 50 žrtava fašističkog terora.

Broj stanovnika: 1623
Nadmorska visina: 87 m
Površina: 36,5 km²
Udaljenost od Sremske Mitrovice: 11 km