Friday , July 19 2024

Laćarak

Južno od sela Laćarka, na potesu Mala strana, danas se nailazi na ostatke naselja iz mlađeg kamenog doba, kao i arheološki materijal iz vremena seobe naroda.

Na ovom terenu nalaze se mnogi ostaci iz doba Rimljana. Prema Fruškoj gori, na mestu zvanom Greda, raspoznaju se ruševine neke rimske zgrade.

Pokraj Save kod Kurjakovca nalazilo se rimsko groblje za siromašne stanovnike Sirmijuma.
U srednjem veku, po jednom mađarskom podatku, naselje Laćarak bilo je smešteno na granici između Vukovarske i Sremske županije.

O postojanju srednjevekovnog naselja svedoče isto tako nalazi keramike na potesu Selište. Za vreme turske vladavine Laćarak je bio veće selo, a obaveze njegovih stanovnika bile su tačno određene u carskim defterima.
Posle 1718. godine Laćarak sa još petnaest naselja ulazi u sastav iloškog vlastelinstva, kojim je u ime porodice Odeskalki upravljao baron Marko Aleksandar Pejačević.

Osnivanjem Petrovaradinskog puka 1750. godine Laćarak je uključen u sastav Vojne granice, pa se život njegovih stanovnika iz osnova izmenio. Laćarci su postali “carski vojnici”, bez kmetskih obaveza.

Godine 1756. “Šanac Laćarak” je imao 80 domova. Tada su u selu zapovedali kapetan Martinović, natporučnik Šmid i poručnik Breska. Laćarci su, kao i ostali graničari, učestvovali u ratovima koje je vodila Austrija.

U revoluciji 1848. godine učestvovali su i graničari iz Laćarka. Zabeleženo je da su oni napadali na imanje grofa Odeskalkija, da su nanosili štetu pustari. Na Majskoj skupštini u Sremskim Karlovcima izaslanici iz Laćarka su bili Proka Živković i Sava Vladisavljević.

Ukidanjem Vojne granice i izgradnjom železničke pruge Vinkovci-Mitrovica-Zemun, došlo je do velikih promena u ovom kraju. U novim uslovima dolazilo je do nezadovoljstva seljaka i oni su se sukobili oko zemljišne zajednice i korišćenja pašnjaka. Organizovali su proteste, pretili. Vlast ih je oružjem terala, hapsila i osuđivala, ali uprkos svim represalijama i u Laćarku su socijaldemokrati imali svoju sekciju.

Uoči Drugog svetskog rata Laćarak je brojao preko 5.000 stanovnika, najviše Srba, zatim 645 Nemaca i 395 Mađara.

U Drugom svetskom ratu u borbu je iz sela otišlo 673 meštana od kojih su 153 poginuli, dok su 102 meštana nestali kao žrtve ustaškog nasilja.

Broj stanovnika: 10640
Nadmorska visina: 78 m
Površina: 55,9 km²
Udaljenost od Sremske Mitrovice: 5 km