Monday , June 24 2024

Šišatovac

Selo je vezano za istoimeni manastir. Iguman Teofilo je 1520. godine sagradio crkvu posvećenu Bogorodici koja je kasnije nazvana Šišatovac. Sa oko 200 stanovnika ovo malo sremsko selo domaćin je nekoliko hiljada turista koji svake godine posete dva izuzetna manastira koja se nalaze u selu i bez kojih ovo mesto ne bi bilo ni blizu toliko poznato koliko jeste sada. Ta dva manastira jesu Šišatovac i Petkovica. Osim njih, ovo mesto kao jedno fruškogorsko selo krasi izuzetna prirodna lepota, pa mnogobrojni Sremci, ali i oni koji to nisu svoj mir i beg od gradske vreve našli su upravo u Šišatovcu.

Na jugozapadnom delu Fruške gore u tihoj udolini uz potok Remeta, u blizini sela Šišatovac, nalazi se ženski manastir Petkovica sa Crkvom Svete Petke. Po nekim predanjima, ovaj manastir je podigla Jelena Štiljanović, udovica poslednjeg srpskog despota Stefana Štiljanovića, čija je zadužbina bila manastir Kuveždin.

Veruje se da je manastir Petkovica zadužbina Jelene, koja ju je izgradila kako bi u njemu provela svoje poslednje dane, uzevši u obzir da je njen suprug bio sahranjen u blizini. Njen suprug je kao svoju zadužbinu podigao obližnji manastir Šišatovac, u kome je i sahranjen, te kako beleži istorija manastira Petkovica je na samom početku postojao kao metoh manastira Šišatovac.

Podatak koji navodi istorija manastira Petkovica pokazuje da je u ovom manastiru tokom 16. i 17. veka postojala prepisivačka škola, a zabeleženo je i da je u doba vladavine austrougraske vojske ovim područjem, početkom 18. veka u ovom manastiru radila specijalna škola u kojoj su se sveštenici pripremali za svoj budući poziv.

Broj stanovnika: 210
Nadmorska visina: 195 m
Površina: 35,1 km²
Udaljenost od Sremske Mitrovice: 20 km