Friday , July 19 2024

Bešenovački Prnjavor

Najstariji tragovi života na teritoriji Bešenovačkog prnjavora-naselja uz manastir Bešenovo, potiu iz mlađeg kamenog doba, dok je znatno više podataka iz turskog perioda.

Po legendi manastir je osnovao kraq Dragutin, dok je prvi pisani pomen iz turskog popisa 1545. godine. Manastirski podložnici su živeli na imanju: godine 1734. bilo je 12 prnjavoraca a 1770. godine 28 prnjavorskih kuća.

Za vreme “Kočine krajine” 1788. godine, u Prnjavor se preselilo 126 izbeglica iz Srbije.

Pre velike epidemije tzv. iriške kuge 1795. godine, naselje je imalo 358 stanovnika, od kojih je desetak umrlo od kuge.

Zbog sve većih nameta, prnjavorci su carskom komesaru 1807. godine tužili igumana i kaluđere i neki sporovi su rešeni tek 1810. godine. Naselje je 1881. godine imalo samo 270 stanovnika, od toga 233 Srba.

Tokom Drugog svetskog rata poginula su 34 Prnjavorčana a manastir je uništen i potpuno razgrađen u posleratnim godinama, pretvorivši se u arheološki lokalitet.

Broj stanovnika: 85
Nadmorska visina: 200 m
Površina: 14,3 km²
Udaljenost od Sremske Mitrovice: 35 km