Wednesday , May 29 2024

Veliki Radinci

Ime ovog naselja naučnici dovode u vezu sa Keltima. Skordisci su se od svih Keltskih plemena najduže zadežali u Sremu, pa se pretpostavlja da su naselja koja se završavaju na din ili dinci tog porekla.

U doba rimljana na radinačkom potesu Kovanluci nalazilo se naselje ili veliko poljoprivredno dobro. Nešto severnije od tog mesta, nailazimo na fragmente rimske opeke, crepa i keramike. Ovde se nalazi i groblje obližnjeg naselja. Na granici atara, prema Šuljmu i Grgurevcima mogu se videti tragovi rimskih naselja.

O srednjevekovnom naselju ima malo podataka. Neki nalazi keramike ukazuju na ranoslovenske tragove. Po svoj prilici se selo tada drugačije nazivalo. Posle oslobođenja od Turaka 1714. godine, Veliki Radinci su zabeleženi kao naseljeni.

Zabeleženi su i na karti Srema iz 1730. godine. Četiri godine kasnije imali su 50 domova. Po popisu iz 1736. godine u selu je zapisano 30 porodičnih starešina sa dva oženjena brata i dve udovice sa posedom.

Selo je pripadalo vlastelinskoj porodici Odeskalki čiji su posedi bili podeljeni na dva dela. Iriško ili donjesremsko, obuhvatalo je devetnaest sela među njima i Velike Radince. Vlastelinstvom je u ime porodice Odeskalki upravljao rumski vlastelin baron Marko Pejačević.

Godine 1756. selo je imalo 56 domova. Broj porodica je narastao usled raseljavanja susednog sela Višnjevci, koje se pretvorilo u pustaru. Posle sloma Kočine krajine iz Srbije se doselilo 129 osoba, a za vreme velike kuge krajem 18. veka u selu je umrlo 16 ljudi. Sačuvan je i grb sela iz 18. veka. Na njemu je stajao krst između dve zvezde i slova s R što znači selo Radinci, a pod ovim su bili urezani raonik i crtalo.

Današnja crkva je sagrađena u drugoj polovini 19. veka. Tokom 19. veka sa manjim oscilacijma selo broji oko 600 stanovnika. Radinci su ostali tipično ravničarsko selo sa dve ulice, koje se seku pod pravim uglom.

Za vreme Drugog svetskog rata selo je dalo 81 borca od kojih su poginuli 34. Broj žrtava iznosi 54 a 1945. ispred sela se nalazio aerodrom sa kojeg su poletali avioni 112. lovačkog puka u završnici za oslobođenje zemlje.

Broj stanovnika: 1430
Nadmorska visina: 111 m
Površina: 23,3 km²
Udaljenost od Sremske Mitrovice: 8 km