Friday , May 24 2024

Ruralni turizam

PDF Ime dokumenta
STRATEGIJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD 2014-2024. GODINE
RURALNI RAZVOJ SRBIJE
PRISTUP ŽENA I DECE USLUGAMA U RURALNIM OBLASTIMA SRBIJE I PREDLOG MERA ZA UNAPREĐENJE STANJA
IZAZOVI RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINE I GRADOVE U SRBIJI U PROCESU EVROINTEGRACIJA

Sta je ruralni razvoj

Savremena definicija pojma RURALNIO RAZVOJ podrazumeva integralni i višesektorski te održivi razvoj ruralnog (negradskog) prostora. Integralni, odnosno celovit razvoj ruralnih područja bitan je zbog diversifikacije ruralne ekonomije koja se u vreme savremenih strukturnih procesa i zbivanja suočava sa brojnim problemima poput depopulacije, starenja stanovništva, fosilizacije pejzaža te generalno sve lošijim socio-ekonomskim pokazateljima koji čine ovaj prostor pasivnim i nepoželjnim za život. Diversifikacija ruralne ekonomije ključna je iz razloga što čini preduslov demografske stabilizacije koja pak, predstavlja, osnovu za održivost svih komponenti razvoja.

Održivost je ključna komponenta razvojnog procesa radi nužnosti uravnoteženja razvoja društva, privrede i životne sredine koja vodi do postojanog i kontinuiranog razvoja, a bez opasnosti za ugrožavanje bilo kog elementa koji čini integralni deo razvojnog procesa. Krajnji cilj jasno je definisan razvojni put koji će dovesti do privredne, društvene i političke promene u svrhu poboljšavanja kvaliteta života celokupne populacije ruralnog prostora.

Slabo razvijen ruralni prostor loših privrednih i društvenih karakteristika ne predstavlja problemsko područje samo sebi već i puno širem prostoru. Naime, u kontekstu države, niska razvijenost ruralnog prostora predstavlja opterećenje razvoju zemlje u celini što posledično implicira da je razvoj problemskih (većinom ruralnih) područja imperativ svake države u kojoj značajan deo teritorije i stanovništva predstavljaju prostori pomenutih karakteristika.

U slučaju zapostavljanja razvoja ruralnog prostora posledice za celu državu mogu biti: nekorištenje resursne osnove i slaba valorizacija postojećih strateških prednosti radi loših strukturnih pokazatelja problemskih područja te slabljenje prostorno-funkcionalne integracije teritorije zbog depopuliranosti značajnog dela prostora.

Kako bi se preokrenuli gore opisani trendovi slabljenja socio-ekonomskih pokazatelja potrebno je identifikovati i aktivirati lokalne aktere koji bi postali početni pokretači razvoja svog područja. Nadalje, važan je razvoj fleksibilnog malog preduzetništva kao pokretača inovativnosti te konstruktivnog lokalnog partnerstva različitih aktera iz više sektora delatnosti.

Sta je ruralni razvoj

Podsticaji za mere ruralnog razvoja obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta;
održivi ruralni razvoj;
unapređenje ruralne ekonomije;
pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja.

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju unapređenja tržišnog poslovanja, dostizanja standarda kvaliteta i unapređenja konkurentnosti.

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na održivi ruralni razvoj su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju unapređenja zaštite životne sredine.

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima.

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju omogućavanja lokalnim učesnicima ruralnog razvoja da dugoročno poboljšaju potencijale svojih lokalnih sredina kroz izradu i podršku u sprovođenju lokalnih strategija ruralnog razvoja.