Wednesday , April 17 2024

Kuzmin

Na pojedinim lokalitetima nađeni su ostaci njudskih staništa od mlađeg kamenog doba do srednjeg veka. Naselja iz mlađeg kamenog doba su na mestu Lasica, Klještevica i Ronđonov vrtlog.

Bronzanom dobu pripada naselje na Jankovom bregu, potes Mazevac a iz gvizdenog doba su lokaliteti na mestu Lasica i Danguba.

Rimska naselja su na lokalitetima Selište, Banina, Šančine, Crkvine, Bok-Paljevine i Ćelije.
U mađarskim dokumentima spominje se krajem 15. veka. Tragovi srednjevekovnog sela viđeni su na lokalitetima , Bok, Klještevica i Drezgića gumno.

Nakon oslobođenja od Turaka Kuzmin je dodeljen porodici Odeskalki. Po popisu iz 1736. godine selo je imalo 32 porodične starešine. Razvoj Kuzmina je počeo uključivanjem sela u Vojnu granicu.

U drugoj polovini 18. veka sagrađena je crkva sv. Kuzmana i Damjana, sa lepim baroknim tornjem.
Godine 1791. Kuzmin je bio jedno od najvećih sela u Sremu, sa 261 kućom i 2624 stanovnika.

Od početka 19. veka broj stanovnika je bio u stalnom opadanju. Velike promene su nastale po ukidanju Vojne granice, posle izgradnje pruge i prodora kapitalizma. Otpočele su deobe porodičnih zadeuga.

Između dva svetska rata selo je imalo 4052 stanovnika i spadalo među najveće u Sremu.

Na spomeniku u selu stoji da su 275 maštana Kuzmina dali svoje živote u drugom svetskom ratu, na bojištima i po logorima.

Broj stanovnika: 2980
Nadmorska visina: 95 m
Površina: 59,2 km²
Udaljenost od Sremske Mitrovice: 30 km