Friday , July 19 2024

O nama

Agencija obavlja sledeće delatnosti:

– Prikuplja podatake o proizvodnji, prodaji, investicijama, problemima i mogućnostima u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i priprema mesečne izveštaje o novinama u poljoprivredi na teritoriji Grada Sremska Mitrovica i godišnji izveštaj o stanju poljoprivrede koji usvaja Osnivač.

– Izrađuje i sprovodi godišnji Program podrške ruralnom razvoju;

– Učestvuje u predstavljanju poljoprivrede Grada Sremska Mitrovica pred donatorima i ovlašćenim organima i organizacijama na nivou Republike;

– Daje podršku gradskoj administraciji u domenu nadležnosti Grada vezanih za poljoprivredu, a naročito:
a) u organizovanju poslova u vezi procene štete od elementarnih nepogoda i vođenju baze podataka o nastalim štetama, kao i u komunikaciji sa nadležnim ministarstvom;
b) sprovođenju Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju,

– Priprema projekte iz domena poljoprivrede i ruralnog razvoja za potrebe Grada, kojima Grad konkuriše kod domaćih i stranih donatora za dobijanje potrebnih sredsta

– Promoviše poljoprivredu, ruralnu turističku ponudu i ruralna područja Grada Sremska Mitrovica

– Obavlja i druge poslove iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa potrebama Grada Sremska Mitrovica.