Monday , June 24 2024

Grgurevci

Najstariji tragovi života na prostoru Grgurevaca datiraju iz praistorije a brojni su i tragovi rimske kulture.

Manastir Svetog Grgura, po kom je selo nazvano, prvi put je pomenut u mađarskim izvorima 1247. godine. Dosta podataka o manastiru pružaju srednjevekovna papska dokumenata.

Između 1564/5. i 1583. godine Grgurevci su bili sedište nahije, a posle proterivanja Turaka pripali su plemićkoj porodici Odeskalki i pripojeni su iriškom vlastelinštvu.

Godine 1756. godine bilo je 80 kuća, 1774. godine 157 kuća, 1791. godine 191 kuća sa 1304 žitelja. U epidemiji “iriške kuge” 1795/96. godine selo nije mnogo stradalo.

Po ukidanju srpske Vojvodine krajem 1860. godine i pripajanja Mađarskoj, opština Grgurevci je ušla u sastav mitrovačkog sreza. Krajem XIX veka izvršena je kolonizacija Nemaca, uglavnom nadničara iz Rume, Aljmaša, Baranje i Bačke.

Selo je dosta stradalo za vreme Drugog svetskog rata kada su Nemci 1942. godine, tokom jednog dana, streljali 257 meštana.

Broj stanovnika: 1130
Nadmorska visina: 189 m
Površina: 23,2 km²
Udaljenost od Sremske Mitrovice: 15 km