Monday , June 24 2024

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА у 2020. ГОДИНИ

На основу Програма пословања „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица за 2020. годину („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 2/2020 и 28/2020 ), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Сремска Митровица за 2020. годину („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 2/2020 ), члана 7. Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња и Конкурса за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и  животиња у 2020. години,  директор Агенције за рурални развој града Сремска Митровица, доноси:

ОДЛУКА

О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА у 2020. ГОДИНИ

I

Одобравају се средства за финансирање права на подстицаје за премију осигурања усева,плодова,вишегодишњих засада,расадника и животиња  у 2020 години ,на основу записника Комисије за давање предлога за доделу бесповратних средстава следећим пољопривредницима:

 1. Ђукић Бору са пребивалиштем у Манђелосу, улица Саве Согић Кусе 2Е, БПГ: 804193002317,додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара,
 2. Ђукић Спасојки са пребивалиштем у Манђелосу, улица Саве Согић Кусе 2Е, БПГ: 804193002678,  додељују се новчана средства у износу 19.354,53 динара,
 3. Кљајић Влади са пребивалиштем у Шуљму, улица Уроша Стојшића 28, БПГ: 804347000890,   додељују се новчана средства у износу 14.557,59 динара,
 4. Ненадовић Дијани са пребивалиштем у Великим Радинцима, улица Маршала Тита 5, БПГ: 804096001980,  додељују се новчана средства у износу 8.730,00 динара,
 5. Ћирић Немањи са пребивалиштем у Бешенову, улица Сурдук 32, БПГ: 80470002092, додељују се новчана средства у износу 5.740,00 динара,
 6. Ремецки Александру са пребивалиштем у Бешенови, улица Лењинова 46, БПГ: 802824012504,  додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара,
 7. Гајић Саши са пребивалиштем у Лаћарку, улица Церска 100А, БПГ: 804177008071, додељују се новчана средства у износу 1.164,38 динара,
 8. Максимовић Наташи са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Цветна 153/5, БПГ: 804266015227,   додељују се новчана средства у износу 1.750,50 динара,
 9. Милинковић Николи са пребивалиштем у Шуљму, улица Фрушкогорска 34, БПГ: 804347000246,  додељују се новчана средства у износу 3.433,63 динара,
 10. Милинковић Слободану са пребивалиштем у Шуљму, улица Фрушкогорска 34, БПГ: 804347001323, додељују се новчана средства у износу 3.913,00 динара,
 11. Јурушић Браниславу са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Васе Стајића 44/7, БПГ: 804266001293,  додељују се новчана средства у износу 2.360,60 динара,
 12. Јурушић Бошку са пребивалиштем у Шуљму, улица Слободана Бајића 84, БПГ: 804347000572, додељују се новчана средства у износу 7.723,20 динара,
 13. Јурушић Владимиру са пребивалиштем у Шуљму, улица Фрушкогорска 36, БПГ: 804266014328,  додељују се новчана средства у износу 2.325,80 динара,
 14. Јурушић Владимиру са пребивалиштем у Шуљму, улица Слободана Бајића 86, БПГ: 804347000203,   додељују се новчана средства у износу 3.389,80 динара,
 15. Миличевић Јовану са пребивалиштем у Шуљму, улица Фрушкогорска 44, БПГ: 804347000360,   додељују се новчана средства у износу 12.896,95 динара,
 16. Миличевић Бранку са пребивалиштем у Шуљму, улица Фрушкогорска 44, БПГ: 804347001293,   додељују се новчана средства у износу 7.714,07 динара,
 17. Миличевић Стевану са пребивалиштем у Шуљму, улица Фрушкогорска 103, БПГ: 804347000220,   додељују се новчана средства у износу 12.882,17 динара,
 18. Ходоба Ани са пребивалиштем у Шуљму, улица Слободана Бајића 8, БПГ: 804347001358,  додељују се новчана средства у износу 3.941,03 динара,
 19. Јуришић Бранку са пребивалиштем у Шуљму, улица Фрушкогорска 36, БПГ: 804347000491,  додељују се новчана средства у износу 2.889,56 динара,
 20. Поповић Милу са пребивалиштем у Шуљму, улица Слободана Бајића 8, БПГ: 804347000599,   додељују се новчана средства у износу 15.375,86 динара,
 21. Гојковић Драгици  са пребивалиштем у Шашинцима, улица Светозара Милетића 48, БПГ: 804312000908, додељују се новчана средства у износу 9.272,60 динара,
 22. Спасојевић Драгану  са пребивалиштем у Шашинцима, улица Фрушкогорска 13, БПГ: 804312002692,   додељују се новчана средства у износу 12.019,80 динара,
 23. Лазор Емилу са пребивалиштем у Старој Бингули, улица Задружна 15, БПГ: 804282000069,  додељују се новчана средства у износу 8.751,60 динара,
 24. Добрић Предрагу са пребивалиштем у Старој Бингули, Школска 6, БПГ: 804282000409,   додељују се новчана средства у износу 4.723,18 динара,
 25. Бишчић Горану са пребивалиштем у Засавици II, Александра Марковића 147, БПГ: 804134000885,  додељују се новчана средства у износу 6.028,78 динара,
 26. Лазор Влади са пребивалиштем у Старој Бингули, Задружна 38А, БПГ: 804282000026, додељују се новчана средства у износу 8.555,10 динара,
 27. Мелентић Момчилу са пребивалиштем у Гргуревцима, Школска 27, БПГ: 804100000262,   додељују се новчана средства у износу 14.174,80 динара,
 28. Мелентић Јелени са пребивалиштем у Гргуревцима, Школска 27, БПГ: 804100002273, додељују се новчана средства у износу 1.519,80 динара,
 29. Бојанић Милану са пребивалиштем у Чалми, Митровачка 3, БПГ: 804304001208, додељују се новчана средства у износу 11.354,43 динара,
 30. Лучић Бранку са пребивалиштем у Шашинцима, Светозара Милетића 13, БПГ: 804312001181, додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара,
 31. Недић Бранку са пребивалиштем у Јарку, Хајдук Вељка 36, БПГ:804142001089, додељују се новчана средства у износу 6.655,03 динара,
 32. Шућури Жељку из Чалме, улица Победа 2, БПГ: 804304000724,  додељују се новчана средства у износу 2.872,00 динара ,
 33. Цукић Душку из Јарка, улица Црногорска 2, БПГ: 804142000422,  додељују се новчана средства у износу 7.288,20 динара,
 34. Шандар Мирку из Јарка, улица Кудошка 46, БПГ: 804142001097,  додељују се новчана средства у износу 3.552,00 динара,
 35. Симић Радовану из Јарка, улица Гробљанска 18, БПГ: 804142001470,  додељују се новчана средства у износу 8.430,60 динара,
 36. Станојевићу Боривоју из Јарка, улица Гробљанска 47, БПГ: 804142001496,  додељују се новчана средства у износу 772,40 динара,
 37. Цукић Миленку из Јарка, улица Црногорска 2, БПГ: 804142000414, додељују се новчана средства у износу 5.894,00 динара,
 38. Ерић Радовану из Јарка, улица Цветна 18, БПГ: 804142002891,  додељују се новчана средства у износу 2.737,60 динара,
 39. Сави Јовешковић из Шишатовца, улица Школска, БПГ: 804339000321, додељују се новчана средства у износу 12.292,61 динара,
 40. Пољаковић Бранку  из Старе Бингуле, улица Школска 8, БПГ: 804282000115, додељују се новчана средства у износу 3.547,20 динара,
 41. Ненадовић Бранку из Сремске Митровице, улица Деканске Баште 7/22, БПГ: 804266013690,   додељују се новчана средства у износу 5.753,90 динара,
 42. Тешановић Недељку из Гргуреваца, улица Маршала Тита 47, БПГ: 804100000815,  додељују се новчана средства у износу 1.067,40 динара.
 43. Татљак Мирку из Старе Бингуле, улица Задружна 26, БПГ: 804282000239,  додељују се новчана средства у износу 3.924,50 динара,
 44. Варцагић Владимиру из Сремске Митровице, улица Десанке Максимовић 19, БПГ: 804266008662, додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара,
 45. Марељ Ђорђу из Шашинаца, улица Змај Јовина 24, БПГ: 804312000215, додељују се новчана средства у износу 614,60 динара,
 46. Јуришић Браниславу из Шуљма, улица Фрушкогорска 57, БПГ:804347001269, додељују се новчана средства у износу 9.780,73 динара,
 47. Шерфези Жељку из Старе Бингуле, улица Задружна 12, БПГ: 804282123477,  додељују се новчана средства у износу 16.224,11 динара,
 48. Светлани Милорадић из Шуљма, улица Слободана Бајића 19, БПГ:804347000254,  додељују се новчана средства у износу 2.249,00 динара,
 49. Барбеник Драгану из Старе Бингуле, улица Школска 11, БПГ: 804282000247,  додељују се новчана средства у износу 8.258,90 динара,
 50. Горану Аврићу из Сремске Митровице, улица Козарачка 11, БПГ: 804266011698,  додељују се новчана средства у износу 7.092,53 динара,
 51. Васић Александру из Шуљма, улица Слободана Бајића 29, БПГ: 804347123262,  додељују се новчана средства у износу 4.111,80 динара,
 52. Врзајков Зорици из Велики Радинаца, улица Осјечка 24, БПГ: 804096001000, додељују се новчана средства у износу 4.010,20 динара,
 53. Беломарковић Жикици са пребивалиштем у Засавици 1, улица Пеке Дапчевић 66, БПГ: 804126001797,  додељују се новчана средства у износу 1.178,98 динара,
 54. Марковић Предрагу  са пребивалиштем у Сремско Митровици, улица Јакова Игњатовића 13, БПГ: 804266011680,  додељују се новчана средства у износу 6.459,72 динара,
 55. Ерић Јелени са пребивалиштем у Мартинцима, улица Радничка 67, БПГ: 804207002661,   додељују се новчана средства у износу 7.391,50 динара,
 56. Михајловић Бошку са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Матије Хуђи 49/10, БПГ: 804266003920,  додељују се новчана средства у износу 3.078,64 динара,
 57. Митровић Миодрагу са пребивалиштем у Сремској Рачи, улица Војвођанска 37, БПГ: 804274000705,  додељују се новчана средства у износу 2.591,00 динара,
 58. Николић Љубомиру са пребивалиштем у Равњу, улица Краља Петра Првог 95, БПГ: 804231000738, додељују се новчана средства у износу 6.513,18 динара,
 59. Павловић Сузани са пребивалиштем у Равњу, улица Зеке Буљубаше 60, БПГ: 804231000410,   , додељују се новчана средства у износу 2.918,92 динара,
 60. Банчевић Горану са пребивалиштем у Равњу, улица Зеке Буљубаше 21, БПГ: 804231002153,   додељују се новчана средства у износу 1.677,90 динара,
 61. Ходоби Владану са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Петра Прерадовића 105, БПГ: 804266006317, додељују се новчана средств  у износу 20.000,00 динара.
 62. Ходоби Здравку  са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Петра Прерадовића 105, БПГ: 804266002362,   додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара,
 63. Ђуричић Драгољубу са пребивалиштем у Мартинцима, улица Савска 11, БПГ: 804207001193,  додељују се новчана средства у износу 6.131,23 динара,
 64. Обрадовић Ђорђу са пребивалиштем у Босуту , улица Десети март 102, БПГ: 804088000458,  додељују се новчана средства у износу 3.884,87 динара,
 65. Вуксановић Светиславу са пребивалиштем у Шашинцима, улица Фрушкогорска 22, БПГ: 804312003370,   додељују се новчана средства у износу 1.217,00 динара,
 66. Вуксановић Сими са пребивалиштем у Шашинцима, улица Фрушкогорска 22, БПГ: 804312000100,   додељују се новчана средства у износу 780,40 динара,
 67. Радовановић Смиљи са пребивалиштем у Шашинцима, улица Светозара Милетића 26, БПГ: 804312001858,   додељују се новчана средства у износу 1.015,58 динара,
 68. Митровић Живану  са пребивалиштем у Дивошу, улица Фрушкогорска 43, БПГ: 804118002224,  додељују се новчана средства у износу 4.053,10 динара,
 69. Татљак Златку са пребивалиштем у Старој Бингули, улица Школска 9, БПГ: 804282000158,  додељују се новчана средства у износу 14.537,30 динара,
 70. Тешић Милану са пребивалиштем у Јарку, улица Гробљанска 21, БПГ: 804142001658, додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара,
 71. Вићентић Миодрагу са пребивалиштем у Засавици 1, улица Војвођанска 61, БПГ: 804126000740,   додељују се новчана средства у износу 3.502,94 динара,
 72. Клинцов Душана са пребивалиштем у Чалми, улица Победа 42, БПГ: 804304000686, додељују се новчана средства у износу 3.056,20 динара,
 73. Владисављевић Милу са пребивалиштем у Ноћају , улица Саве Сретеновић 38, БПГ: 804223001682,  додељују се новчана средства у износу 16.015,25 динара,
 74. Вукмир Наташи са пребивалиштем у Чалми, улица Занатлијска 76, БПГ: 804304001224,  додељују се новчана средства у износу 9.476,06 динара,
 75. Матић Браниславу са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Војводе Путника 26, БПГ: 804266006414,   додељују се новчана средства у износу 4.296,92 динара,
 76. Јевтић Славојки са пребивалиштем у Босут, улица Десети март 150, БПГ: 804088000024,  додељују се новчана средства у износу 12.982,64 динара,
 77. Жилић Бориславу са пребивалиштем у Мартинцима, улица Савска 71, БПГ: 804207001088,  додељују се новчана средства у износу 1.695,80 динара,
 78. Скакун Растку са пребивалиштем у Лаћарку, улица Партизанска 124, БПГ: 804177001700,  додељују се новчана средства у износу 9.781,40 динара,
 79. Мелентић Лазару са пребивалиштем у Гргуревцима, улица Палих Бораца 30, БПГ: 804100001544,   додељују се новчана средства у износу 5.915,00 динара,
 80. Ђокић Данијели са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Војводе Степе 20б10а, БПГ: 804266013852,  додељују се новчана средства у износу 18.243,22 динара,
 81. Ђокић Драгану са пребивалиштем у Равњу, улица Краља Петра Првог 199, БПГ: 804231002293,   додељују се новчана средства у износу 19.847,49 динара,
 82. Грујић Димитрију са пребивалиштем у Шуљму, улица Слободана Бајића 89, БПГ: 804347000130,  додељују се новчана средства у износу 2.070,80 динара,
 83. Миловановић Бранислави са пребивалиштем у Сремској Рачи , улица Војвођанска 1, БПГ: 804274000136,   додељују се новчана средства у износу 10.978,47 динара,
 84. Јовановић Јеленку са пребивалиштем у Сремској Рачи , улица Босутски Пут 20, БПГ: 804274000225,  додељују се новчана средства у износу 10.065,23 динара,
 85. Весковић Миленку са пребивалиштем у Манђелосу, улица Фрушкогорска 15, БПГ: 804193001361, додељују се новчана средства у износу 4.466,60 динара,
 86. Шупурић Луки са пребивалиштем у Сремској Рачи, улица Савска 30, БПГ: 804274000357,  додељују се новчана средства у износу 8.705,23 динара,
 87. Милашиновић Жарку са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Бранка Радичевића 19/11, БПГ: 804266013356, додељују се новчана средства у износу 3.788,60 динара,
 88. Милашиновић Браниславу са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Бранка Радичевића 19/11, БПГ: 804266004470, додељују се новчана средства у износу 1.464,20 динара,
 89. Будошан Стевану са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Милоша Обилића145, БПГ804266004098, додељују се новчана средства у износу 432,60 динара,
 90. Вученовић Драгани са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Марка Перичина 4/23, БПГ: 804266011450, додељују се новчана средства у износу 2.984,80 динара,
 91. Котур Милу са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Стари Шор 102, БПГ: 804266004420, додељују се новчана средства у износу 734,00 динара,
 92. Јелени Вујчић са пребивалиштем у Шуљму, улица Посавска 15, БПГ: 791075004318,  додељују се новчана средства у износу 3.924,20 динара,
 93. Ђорђу Гајшин са пребивалиштем у Сремској Митровици , улица Бранка Радичевића 21, БПГ: 804266014913,   додељују се новчана средства у износу 5.946,00 динара,
 94. Милашиновић Ивани са пребивалиштем у Гргуревцима , улица Маршала Тита 41, БПГ: 804266011469,   додељују се новчана средства у износу 2.399,00 динара,
 95. Перић Страхињи са пребивалиштем у Сремској Митровици , улица Далматинска 56, БПГ: 804266016029 , додељују се новчана средства у износу 2.102,20 динара,
 96. Свирачевић Вукашину са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Десанке Максимовић 27, БПГ: 804266002060,  додељују се новчана средства у износу 3.891,20 динара,
 97. Милашиновић Браниславу са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Бранка Радичевића 19/11, БПГ: 804266013348, додељују се новчана средства у износу 2.577,40 динара,
 98. Сладојевић Драгани са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Марка Краљевића бб, БПГ: 804266016142, додељују се новчана средства у износу 657,60 динара,
 99. Вученовић Николи  са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Тараса Шевченка 47, БПГ: 804266012490,   додељују се новчана средства у износу 5.598,80 динара,
 100. Ивић Слободану са пребивалиштем у Равњу, улица Зеке Буљубаше 33, БПГ: 804231001653,  додељују се новчана средства у износу 1.677,90 динара,
 101. Мицић Драгутину са пребивалиштем у Сремској Рачи, улица Партизанска 58, БПГ: 804274000209,  додељују се новчана средства у износу 3.328,07 динара,
 102. Кукић Радовану са пребивалиштем у Лаћарку, улица Партизанска 111, БПГ: 804177000364,  додељују се новчана средства у износу 2.474,20 динара,
 103. Вучетић Ђорђу са пребивалиштем у Сремској Рачи, улица Савска 16, БПГ: 804274000330,  додељују се новчана средства у износу 6.832,90 динара,
 104. Остојић Зорану са пребивалиштем у Сремској Рачи, улица Партизанска 27, БПГ: 804274000691, додељују се новчана средства у износу 17.024,11 динара,
 105. Остојић Урошу са пребивалиштем у Сремској Рачи, улица Партизанска 27, БПГ: 804274000799,  додељују се новчана средства у износу 14.349,18 динара,
 106. Тешић Браниславу са пребивалиштем у Сремској Рачи, улица Војвођанска 40, БПГ: 804274000128, додељују се новчана средства у износу 7.535,80 динара,
 107. Николић Радмили са пребивалиштем у Мачванској Митровици, улица Браће Андоновић 24, БПГ: 804215000486, додељују се новчана средства у износу 2.692,10 динара,
 108. Марковић Бошку са пребивалиштем у Шашинцима, улица Гробљанска 18, БПГ: 804312000223, додељују се новчана средства у износу 4.683,99 динара,
 109. Радојчић Радославу са пребивалиштем у Шашинцима, улица Гробљанска 52, БПГ: 804312000606, додељују се новчана средства у износу 3.913,38 динара,
 110. Дивљак Браниславу са пребивалиштем у Лаћарку, улица Церска 66, БПГ: 804177004203, додељују се новчана средства у износу 1.177,00 динара,
 111. Михајловић Златку са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Сремског Фронта 23, БПГ: 804266000890, додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара,
 112. Миражић Миловану са пребивалиштем у Босуту, улица Десетог марта 68, БПГ: 804088000482, додељују се новчана средства у износу 2.634,20 динара,
 113. Станковић Братиславу са пребивалиштем у Равњу, улица Краља Петра Првог 17, БПГ: 804231000118, додељују се новчана средства у износу 7.244,29 динара,
 114. Банчевић Драгану са пребивалиштем у Равњу, улица Краља Петра Првог 18, БПГ: 804231001874,  додељују се новчана средства у износу 4.378,37 динара,
 115. Слијепчевић Ђорђу са пребивалиштем у Шашинцима , улица Саве Зделара 59, БПГ: 804312000789,  додељују се новчана средства у износу 13.617,60 динара,
 116. Слијепчевић Бранку са пребивалиштем у Шашинцима , улица Змај Јовина 18, БПГ: 804312000797,   додељују се новчана средства у износу 16.330,40 динара,
 117. Јеремић Нади са пребивалиштем у Шашинцима , улица Светозара Милетића 45, БПГ: 804312002951, додељују се новчана средства у износу 12.501,80 динара,
 118. Крнић Јеки са пребивалиштем у Лаћарку , улица Двадесетог јула 81, БПГ: 804177003860,  додељују се новчана средства у износу 2.839,80динара,
 119. Тадић Даници са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Бранка Радичевића 17/16, БПГ: 804266014557, додељују се новчана средства у износу 3.862,90 динара,
 120. Грујичић Љубици са пребивалиштем у Мартинцима,улица Фрушкогорска 100, БПГ: 804207000847, додељују се новчана средства у износу 4.908,20 динара,
 121. Јеловац Јовици са пребивалиштем у Сремској Митровици, улица Владике Николаја 20, БПГ: 804266001714, додељују се новчана средства у износу 9.067,00 динара,
 122. Домчић  Гостимиру са пребивалиштем у Равњу, улица Краља Петра Првог 4, БПГ: 804231000312, додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара,
 123. Домчић Александри са пребивалиштем у Равњу,улица Краља Петра Првог 6, БПГ: 804231000576, додељују се новчана средства у износу 2.228,20 динара,
 124. Остојић Јовану са пребивалиштем у Сремској Рачи, улица Партизанска 25, БПГ:804274000446,  додељују се новчана средства у износу 7.002,40 динара,
 125. Топаловић Перици  са пребивалиштем у Шашинцима, улица Партизанска 11, БПГ:804312000738,додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара,
 126. Ђаковић Браниславу  са пребивалиштем у Сремској Рачи, улица Војвођанска 14, БПГ:804274000241, додељују се новчана средства у износу 13.008,00 динара,
 127. Радосављевић Слободану са пребивалиштем у Шашинцима, улица Змај Јовина 27, БПГ:804312000762,  додељују се новчана средства у износу 4.048,60 динара,
 128. Томичић Миленку са пребивалиштем у Шуљму, улица Слободана Бајића 128, БПГ:804347000475, додељују се новчана средства у износу 8.030,10 динара,
 129. Крстић Златку са пребивалиштем у Босуту, улица Десетог марта 253, БПГ:804088000911,  додељују се новчана средства у износу 11.705,52 динара,
 130. Војисављевић Драгану са пребивалиштем у Босуту, улица Десетог марта 94, БПГ:804088000199, додељују се новчана средства у износу 11.785,90 динара.,
 131. Седларевић Синиши са пребивалиштем у Босуту, улица Десетог марта 24, БПГ:804088000504,  додељују се новчана средства у износу 11.207,73 динара,
 132. Војисављевић Бранку са пребивалиштем у Босуту, улица Десетог марта 194, БПГ:804088001411, додељују се новчана средства у износу 10.877,50 динара,
 133. Белић Слободану са пребивалиштем у Равњу, улица Хајдук Станка 28, БПГ: 804231002374,  додељују се новчана средства у износу 6.227,00 динара,
 134. Перуновић Милану са пребивалиштем у Босуту, улица Десетог марта 134, БПГ: 804088000202, додељују се новчана средства у износу 2.052,90 динара,
 135. Ђурић Драгиши са пребивалиштем у Сремској Рачи, улица Пионирска 38, БПГ: 804274000306,  додељују се новчана средства у износу 2.572,60 динара,
 136. Милић Жељани са пребивалиштем у Лаћарку, улица Воина Штрбачког 20, БПГ: 804177008284,  додељују се новчана средства у износу 1.561,70 динара,
 137. Међедовић Мирославу са пребивалиштем у Мартинцима, улица Сремска 175, БПГ: 804207002386, додељују се новчана средства у износу 1.250,80 динара,
 138. Достанић Дејану са пребивалиштем у Салашу Ноћајском, улица Пролетерска 7, БПГ: 791105003292,   додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара,
 139. Пољаковић Маринку са пребивалиштем у Старој Бингули, улица Школска 13, БПГ: 804282000050,  додељују се новчана средства у износу 9.688,90 динара,
 140. Саватић Младенку са пребивалиштем у Засавици 1, улица Војвођанска 36, БПГ: 804126000499, додељују се новчана средства у износу 1.408,90 динара,
 141. Турудић Вељку са пребивалиштем у Равњу, улица Зеке Буљубаше 45, БПГ: 804231001025,   додељују се новчана средства у износу 938,00 динара,
 142. Андрић Драгани са пребивалиштем у Сремској Рачи, улица Жртава Фашизма 8, БПГ: 804274000381, додељују се новчана средства у износу 2.651,50 динара,143
 143. Микић Радивоју са пребивалиштем у Дивошу, улица Пинкијева 123, БПГ: 804118003468,  додељују се новчана средства у износу 8.407,50 динара,
 144. Ивић Драгани са пребивалиштем у Равњу, улица Краља Петра Првог 164, БПГ: 804231002390,  додељују се новчана средства у износу 2.160,20 динара,
 145. Међедовић Предрагу са пребивалиштем у Мартинцима, улица Сремска 119, БПГ: 804207001479,  додељују се новчана средства у износу 20.000,00 динара,
 146. Петровић Нади са пребивалиштем у Манђелосу, Фрушкогорска 53, БПГ: 804193000179,додељују се новчана средства у износу 9.557,30 динара,
 147. Влајнић Слободану са пребивалиштем у Равњу, Кнеза Милоша 3, БПГ: 804231002013, додељују се новчана средства у износу 4.522,70 динара,
 148. Тошић Јовану са пребивалиштем у Лежимиру, Задружна 2, БПГ: 804185000688, додељују се новчана средства у износу 7.123,27 динара,
 149. Пејић Стевану са пребивалиштем у Сремској Митровици, Владике Николаја 24, БПГ: 804312000720, додељују се новчана средства у износу 5.066,10 динара,
 150. Николић Бранку са пребивалиштем у Равњу, Краља Петра Првог 114, БПГ: 804231001092, додељују се новчана средства у износу 5.217,56 динара,
 151. Пејић Радославу са пребивалиштем у Сремској Митровици, Димитрија Фрушића 15, БПГ: 804266002583,  додељују се новчана средства у износу 1.061,30 динара,
 152. Будевчевић Славољубу са пребивалиштем у Равњу, Зеке Буљубаше 49, БПГ: 804231001106, додељују се новчана средства у износу 6.839,72 динара.

II

Oва одлука ступа на снагу даном доношења.

«АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА» доо

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 387/2020                      

Дана:26.11.2020

Сремска Митровица                                                                                                                              

                                                                                                          Помоћник директора

                                                                                       Марина Максимовић

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …