Monday , June 24 2024

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA POVODOM REALIZACIJE PROJEKTA „ZA ODGOVORNO UPRAVLjANjE OTPADOM U RURALNOM PODRUČJU“

Ovaj projekat, koji za cilj ima poboljšanje upravljanja otpadom u sremskomitrovačkim seoskim sredinama, finansiran je sredstvima Evropske Unije, kroz program „EU za tebe“, a partner na projektu je bilo udruženje Ruralni centar „Sova“ iz Sremske Mitrovice.

Kako je istaknuto iz Ruralnog centra „Sova“, kroz projekat je organizovana 21 radionica za učenike osnovnih škola ruralnog područja, kao i 4 onlajn radionice za predstavnike OCD farmera i proizvođača. „U Sremskoj Mitrovici postoji dobar osnov za upravljanje otpadom. Imamo sanitarnu deponiju, kontejnere za odvajanje otpada, trgovinske lance gde se mogu odlagati baterije, stari lekovi. Problem su više ruralna područja gde, osim akcija Poljoprivredne stručne službe za prikupljanje pesticidnog otpada, ne postoje mesta gde se odlažu stare baterije, električni i elektronski otpad i otpadno ulje. Tkave stvari ne bi smele da se ostavljaju na deponijama. Nadamo se da će se to rešiti, da će se podići svest građana i da će lokalna samouprava imati sluha za sve te probleme“, rekla je Gospava Kalaba, koordinatorka projekta.
Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica je uzela učešće na završnoj konferenciji projekta, a iz Agencije je stigla i najava podrške sprovođenju, sada već tradicionalne, akcije organizovanog prikupljanja pesticidnog otpada na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, koju sprovodi Poljoprivredna stručna služba.
„Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica će i ove godine, u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom službom, sprovesti akciju prikupljanja pesticidnog otpada. Cilj ove akcije kao i godinama unazad jeste prikupljanje opasnog otpada, koji treba da se na pravilan način deponuje, a samim tim i uništi. Agencija će i ove godine pružiti maksimalnu podršku akciji, u smislu obaveštavanja poljoprivrednih gazdinstava putem besplatnih SMS poruka, zatim kroz saradnju sa mesnim zajednicama, ali i kroz štampani materijal u vidu plakata i flajera, kao i dostavom istih, kako bi što veći broj lica mogao da odloži svoj ambalažni otpad.“ Iz Agencije se dalje upućuje apel i pozivaju poljoprivrednici „da se u što većoj meri odazovu u da svoj otpad odlože na adekvatan način“, rečeno je od strane Dušice Pavlović, direktorice Agencije za ruralni razvoj.

Akcija organizovanog prikupljanja pesticidnog otpada će ove godine početi 31. maja, najavio je Stevan Savčić, direktor Poljoprivredne stručne službe.
„Važno je da poljoprivrednici znaju da se ambalaža mora najmanje tri puta isprati pre odlaganja. Poljoprivredna stručna služba će izdavati potvrde poljoprivrednnicima da su pesticidni otpad na odgovarajući način odložili, a one su značajne zbog svih mera i konkursa koje raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, Svetska Banka, IPARD fond i slično“, rekao je Stevan Savčić.

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …