Friday , July 19 2024

BROJ PRIJAVA SEZONSKIH RADNIKA POVEĆAN ZA 600%

NALED i GIZ predali su 25.oktobra softver za elektronsku registraciju sezonskih radnika u poljoprivredi Poreskoj upravi Srbije u trajno vlasništvo i tako svečano obeležili uspešan završetak projekta Nemačke razvojne saradnje “Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika”.

Tokom dve godine, GIZ i NALED su podržali resorne institucije u kreiranju i donošenju Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima i razvili veb portal i mobilnu aplikaciju za efikasniju prijavu što je rezultiralo povećanjem broja registrovanih sezonskih radnika od čak 600% u odnosu na 2017.

U prvih devet i po meseci primene novog rešenja, kojim je eliminisana komplikovana procedura zaključivanja ugovora na papiru i odlaska na šaltere, prijavljeno je čak 25.600 sezonskih radnika, koji su radili više od 700.000 dana i za njih je plaćeno 211 miliona dinara poreza i doprinosa. Portal i aplikaciju koristilo je 290 poslodavaca od kojih su više od 80 fizička lica.

U izradi zakona koji je sezoncima omogućio pravo na staž i zdravstveno osiguranje u slučaju povrede na radu, kao i zadržavanje prava na socijalna davanja i naknadu u slučaju nezaposlenosti, učestvovali su Ministarstvo rada, Ministarstvo poljoprivrede, Poreska uprava, CROSO, Nacionalna služba za zapošljavanje, Fond PIO, RFZO i dr.

– Bio bih srećan da smo u prvoj godini registrovali 10.000 radnika, a mi smo uspeli dva i po puta više i u legalne tokove uveli dobar deo od 80.000 sezonaca koji rade na crno. Ovo je početni korak i cilj nam je da e-uprava funkcioniše i u poljoprivredi i da uspostavimo sistem e-agrar, kao platformu za razmenu informacija u ovoj oblasti – izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović na drugom regionalnom okruglom stolu o sezonskom radu kojem su prisustvoali gosti iz Albanije, Severne Makedonije, BiH i Crne Gore.

Tokom ove godine, uspostavljeni su servisni centri u 97 gradova i opština za podršku poljoprivrednicima u korišćenju portala i mobilne aplikacije. Održane su 54 obuke za 990 korisnika sistema i obučeno je 150 inspektora za kontrolu primene zakona. Jedan od rezultata jeste i razvoj registra sezonaca pri NSZ za podršku poslodavcima u pronalaženju radnika.

Jedna od lokalnih samouprava u kojoj je formiran servisni centar i odakle je krenula inicijativa za ovaj program jeste i Sremska Mitrovica. Funkciju servisnog centra je još prošle godine preuzela mitrovačka Agencija za ruralni razvoj, a Petar Samardžić, direktor Agencije, učestvovao je na okruglom stolu o sezonskom radu, kao predstavnik lokalne samouprave koja je pionir u promociji i realizaciji ove inicijative.

-Posle skoro dve godine napornog rada na povećanju prilika za zapošljavanje sezonskih radnika u poljoprivredi, došlo je vreme da se analiziraju i sumiraju rezultati i efekti. Ono što malo ko zna jeste da je inicijativa za ovakvim projektom krenula upravo iz Sremske Mitrovice još pre skoro 5 godina. Naime, zbog uništenih poljoprivrednih kombinata, zbog uništenih poljoprivrednih dobara, armija radnika koji su bili angažovani na različitim poljoprivrednim poslovima, ili je ostala bez posla, ili je i dalje radno angožavana, ali bez bilo kakvog ugovornog odnosa. Prosto, bilo da se radi o poslovima branja voća ili povrća, rezidbe, upravljanja mašinama, zaštite bilja, skladištenjem poljoprivrednih proizvoda, i brojnim drugim poljoprivrednim poslovima, ovih radnika ima na desetine hiljada, a poražavjuća činjenica jeste da je skoro 95% njih radilo „na crno“ tj ilegalno. Upravo iz tih razloga još 2015. godine na sastanku fruškogorskih voćara sa tadašnjim gradonačelnikom Sremske Mitrovice, a današnjim ministrom poljoprivrede, pokrenuta je ideja o potrebi uređenja oblasti zapošljavanja u poljoprivredi, kako bi se ovom radnicima omogućilo ostvarenje određenih prava, kao i da bi se smanjila siva ekonomija u ovoj oblasti. Sa tim se možda krenulo dosta stidljivo u javnost, ali se ta ideja ipak na kraju realizovala. Najpre je sa NALED-om i GIZ-om organizovano nekoliko konferencija na ovu temu, a u maju 2018. godine, kad je Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim deltanostima bio još u fazi predloga, u Sremskoj Mitrovici je odrađena i prva promocija ove inicijative. Na štandu „Sezonski poslovi u poljoprivredi“ u okviru mitrovačkog Sajma zapošljavanja, svi zainteresovani za sezonske poslove u agraru, posebno oni koji se vode na evidenciji NSZ,  imali su priliku da direktno razgovaraju sa potencijalnim poslodavcima, odnosno poljoprivrednim proizvođačima o njihovim potrebama za sezonskim radnicima. Tada je na štandu bilo prisutno nekoliko mitrovačkih proizvođača voća, povrća i duvana, koji angažuju od 20 do 150 sezonaca. Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica tada je započela i vođenje registra sezonaca na nivou Grada, otpočeli smo stalnu koordinaciju i saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje koju i danas održavamo, i oformili smo servisni centar u službi administrativno tehničke pomoći poslodavcima i u službi povezivanja poslodavaca sa zainteresovanim sezoncima. Drago mi je što smo pokazali da ovakvi programi mogu da zažive i u Srbiji, i nadam se da ćemo u narednim godinama imati još više poslodavaca iz oblasti poljoprivrede koji će na ovaj vrlo praktičan način prijavljivati radnike koje angažuju. Nadam se da će biti i mnogo veći broj uredno prijavljenih radnika, i da će ova platforma biti primenjena na još nekim privrednim granama, gde i dalje vlada siva ekonomija u oblasti zapošljavanja – Petar Samardžić, direktor Agencije za ruralni razvoj.

Prema izveštaju mitrovačkog servisnog centra, sa teritorije Sremske Mitrovice je ukupno 23 poslodavca putem online portala prijavilo svoje radnike, ukupno je prijavljeno oko 800 radnika, što je vrlo zadovoljovajuća statistika, posebno ako se uzme u obzir da sezona još uvek nije gotova.

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …