Thursday , December 7 2023

Etno mreža i Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica edukuju žene u pisanju projekata

Radni sastanak na inicijativu „Etno mreže” i Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, održan je u cilju edukacije i osnaživanja žena u pisanju projekata. Delovanjem Etno mreže, brojni stari zanati i tradicionalne tehnike sačuvani su od zaborava, a rukotvorine žena uvrštene na Nacionalnu listu nematerijalnog nasleđa.

Etno mreža okuplja proizvođače rukotvorina, zanatska udruženja i zadruge koje izrađuju autentične rukotvorine primenom tradicionalnih tehnika. Sastanku o afirmaciji ženskog preduzetništva u sali IV Gradske kuće, pored inicijatora i organizatora, prisustvovale su žene preduzetnice sa našeg područja

Cilј Etno mreže je očuvanje tradicionalnog nasleđa kroz osposoblјavanje i ekonomsko osnaživanje žena i mladih za tržišnu proizvodnju rukotvorina. Osnovana je u maju 2005. uz podršku USAID-a i izrasla je u vodeću strukovnu organizaciju koja pruža obuku, stručnu podršku i postavlјa standarde u proizvodnji rukotvorina za svoje članove.

Etno mreža se zalaže za ekonomsku i društvenu afirmaciju proizvođača rukotvorina i sprovodi mere kojima tradicionalno nasleđe stavlјa u službu lokalnog razvoja i zapošlјavanja.

 

Proverite takođe

Proteklog vikenda održana je izložba golubova. Srpsko golubarstvo kao i do sada dobilo je sve …