Thursday , July 18 2024

KORPA SREMSKIH TRADICIONALNIH PROIZVODA

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je globalna organizacija koja se zalaže za promene i povezuje države sa znanjem, iskustvom i resursima kako bi se omogućio bolji život ljudi. UNDP je prisutan u 170 zemalja i teritorija, sa kojima radi na pronalaženju rešenja za globalne i nacionalne razvojne izazove. Sremska Mitrovica dobila je podršku UNDP kroz odobren grant projekat “Korpa sremskih tradicionalnih proizvoda” koji realizuje Ruralni centar Sova iz Sremske Mitrovice.

Grant je odobren kroz UNDP Projekat “Aid for Trade: Support to Productive Capacities in the Agro-industrial Sector in Serbia” finansiran od strane Ruske Federacije.

Cilj ovog projekta je Podrška razvoju ruralne ekonomije na teritoriji Grada Sremska Mitrovica kroz mobilisanje lokalnih proizvođača poljoprivredno-prehrambenih i zanatskih proizvoda i subjekata koji se bave seoskim turizmom. Pored edukativnog dela u ovoj oblasti, projektom je predviđeno formiranje korpe lokalnih proizvoda koja će se moći nabaviti kao korporativni poklon, a domaći i strani turisti će korpu ili pojedine proizvode iz nje moći da nabave kod lokalnih seoskih turističkih domaćinstava. Projektom se afirmiše seosko preduzetništvo i zanatsvo, propagira legalna proizvodnja domaćih proizvoda i promoviše ruralni turizam. Svi subjekti uključeni u projekat, i proizvođači i turistička domaćinstva, dobiće i odgovarajuću turističku signalizaciju, kako bi bili što vidjiviji domaćim i stranim kupcima i turistima. Korišćenjem održivih lokalnih kapaciteta unapređuje se kvalitet života lokalnog ruralnog stanovništva i promoviše potencijal mitrovačkog ruralnog područja.

Kroz projekat će se realizovati sledeće aktivnosti:

1. Radionice sa registrovanim proizvođačima tradicionalnih proizvoda – regionalni marketing, razvoj mreže proizvođača i pružalaca usluga u ruralnom turizmu.

2. Organizacija okruglih stolova na temu:
– Šansa i potrebe lokalnih proizvođača u zajedničkom umreženom nastupu na regionalnom tržištu;
– Vizija, ciljevi i unapređenje regionalnog brenda.

3. Kreiranje “Korpe sremskih tradicionalnih proizvoda” , uz izradu vodiča i deklaracije.

4. Promocija mreže proizvođača – zajednička internet prezentacija, unapređenje turističke signalizacije, medijska promocija i organizacija sajma proizvođača tradicionalnih proivoda.

Projekat posebnu pažnju posvećuje mladim proizvočima i ženama u ruralnom području, i izvorima finansiranja njihovih aktivnosti. Takođe, Projekat predviđa informisanje i edukaciju neregistrovanih proizvođača o benefitima registracije, o značaju legalne proizvodnje i prometa proizvoda, odnosno o načinima legalnog plasmana proizvoda na regionalnom tržištu.

Ukupna vrednost projekta je 21.250,00 USD od čega je iznos kofinansiranja od strane UNDP-a 19.050,00 USD. Projekat traje do jula 2019. godine.

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …