Monday , June 24 2024

KREĆE AKCIJA SAKUPLJANJA PESTICIDNOG OTPADA

Grad Sremska Mitrovica i ove godine organizuje akciju sakupljanja pesticidnog otpada, odnosno ambalaže pesticidnih sredstava nakon upotrebe. Ambalaža ima važnu ulogu u bezbednoj isporuci i upotrebi sredstava za zaštitu bilja, ali nakon upotrebe treba obezbediti efikasan sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada u svim fazama upravljanja, počev od adekvatnog sakupljanja, preko transporta, skladištenja i tretmana, do adekvatnog odlaganja odnosno uništavanja. Naime, ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja predstavlja potencijalni rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, ukoliko se sa njime ne upravlja na adekvatan način, odnosno ako završi u atarima, divljim deponijama, komunalnom otpadu, vodotokovima, ukoliko se zatrpa u zemlju ili spali. Zbog toga je potrebno da poljoprivrednici propisno isperu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja, čuvaju je na bezbednom mestu i predaju operateru-sakupljaču. Prozvođači i uvoznici sredstava za zaštitu bilja, u saradnji sa ovlašćenim operaterom koga su angažovali, organizuju sakupljanje ambalažnog otpada i snose troškove adekvatnog zbrinjavanja, uključujući i transport skladištenje, tretman i odlaganje ovog otpada. Ovlašćeni operateri obezbeđuju da se ovaj otpad zbrine u skladu sa propisima, uz poštovanje svih bezbednosnih mera i pravila u svim fazama  upravljanja ovim otpadom.

Posao je veliki, a odgovornost je na svima – poljoprivrednicima, uvoznicima, proizvođačima i distributerima  pesticidnih sredstava, operaterima, lokalnim samoupravama, nadležnim ministarstvima i sekretarijatima, civilnom sektoru, celokupnoj javnosti. Stoga je potrebno da svako učini mali napor u svom domenu, kako bi se ostvarili veliki efekti u zaštiti zdravlja i životne sredine

Petar Samardžić, direktor Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica.

Na teritoriji Sremske Mitrovice, ove godine, akciju će realizovati Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica, pod pokroviteljstvom Gradske uprave za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, a u saradnji sa operaterom SECPA i Agencijom za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica.  Akcija prikupljanja ambalažnog otpada će se održati u mesecu julu i trajaće 7 dana, a za to vreme obići će se svako mitrovačko selo.

Planirana dinamika prikupljanja pesticidnog otpada je:

10.07.2020 – Jarak, Šašinci

14.07.2020 – Sremska Rača, Bosut

15.07.2020 – Mačvanska Mitrovica, Zasavica 2, Zasavica 1, Ravnje, Radenković, Noćaj,  Salaš Noćajski

16.07.2020 – Čalma, Divoš, Stara Bingula

21.07.2020 – Ležimir, Šišatovac, Manđelos, Grgurevci, Šuljam, Bešenovački prnjavor, Bešenovo, Veliki  Radinci

22.07.2020 – Kuzmin, Martinci

23.07.2020 – Laćarak, Sremska Mitrovica

O tačnom vremenu preuzimanja ambalažnog otpada meštani će biti obavešteni preko mesnih kancelarija. U slučaju samoorganizacije, ambalažni otpad se svakog dana može predati u privremeno skladište PSS Sremska Mitrovica – na lokaciji „stara šećerana“.

Kako bi se podigla svest o značaju i efektu adekvatnog zbrinjavanja ovog otpada, kao i o pretvaranju opasnog u manje opasan i neopasan otpad, ovogodišnjoj akciji se priključio i Ruralni centar „Sova“, predstavnik civilnog sektora koji je obezbedio informativne letke i kratak promo film o potrebi i višetrukom značaju pravilnog upravljanja pesticidnim otpadom. Promotivnu kampanju finansira Ministartvo poljoprivrede, po javnom konkursu za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2020. godini.

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …