Wednesday , April 17 2024

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje
troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije Autonomne pokrajine
Vojvodine na sajmovima u Evropi i na međunarodnim sajmovima u Republici
Srbiji u 2018.godini

LINK KONKURSA

Prijave za konkurs podnose se zaključno  sa 9.novembrom 2018. godine

Proverite takođe

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR ZA 2024. GODINU

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR ZA 2024. …