Monday , October 2 2023
Početna / Aktuelnosti / Polaganje za tartufare

Polaganje za tartufare

U svetlu sve većih problema sa eksploatacijom tartufa i nelegalnim aktivnostima u ovoj oblasti, Mikološko-gljivarski savez Srbije, kao krovna organizacija svih gljivarskih društava je odlučio da preduzme aktivnosti u pravcu uređenja eksploatacije tartufa. Zoran Jelenković, predsednik Mikološko-gljivarskog saveza Srbije je, između ostalog, istakao da je ova akcija sprovedena zajedno sa Zavodom za zaštitu prirode koji će legalnim tartufarima izdavati sertifikate za bavljenje ovim vidom eksploatacije.

Nakon sprovedenih obuka, čiji program je napisan uz podršku naučne komisije, u prostorijama Gradske kuće, u Sremskoj Mitrovici, 22. maja je održano polaganje ispita za sticanje sertifikata za komercijalne sakupljače tartufa. Mikološko-gljivarski savez je podršku za organizaciju obuka i polaganja ispita imao i u lokalnom Udruženju gljivara „Lisičarska“, zatim u Gradu Sremska Mitrovica i Agenciji za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica. Jelena Milošević, ispred udruženja gljivara „Lisičarka“ je podsetila na sukobe koji su se dešavali na terenu među tartufarima, upravo kao posledica neuređenosti tržišta i, u velikoj meri prisutnog, rada u sivoj zoni. Direktorica Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica se upravo osvrnula na činjenicu da će se ovim obukama i polaganjem ispita, u budućnosti izbeći ponavljanje incidenata kojih smo svi zajedno bili svedoci u prošlosti.

Preko 80 kandidata je uzelo učešće u polaganju ispita kojim su dobili priliku za legalan rad, a pored toga i priliku za testiranjem stečenog znanja u ovoj oblasti, sa naglaskom na stručno rukovanje tartufima, kao i potrebu za zaštitom staništa i prirode prilikom eksploatacije, uz, naravno, i znanje o prepoznavanju tartufa. Maja Karaman, kao edukator i predsednik komisije za polaganje je podvukla potrebu za buđenjem svesti tartufara kada je reč o posledicama koje njihove aktivnosti ostavljaju na životnu sredinu, i ovom prilikom apelovala na odgovorniji odnos prema samima sebi, prirodi i budućim generacijama.

 

Proverite takođe

K O N K U R S O DODELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIM POLjOPRIVREDNICIMA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2023. GODINI

K O N K U R SO DODELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIM POLjOPRIVREDNICIMA NA TERITORIJI …