Monday , June 24 2024

AKCIJA PRIKUPLJANJA AMBALAŽNOG PESTICIDNOG OTPADA

Akcija prikupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja, ubrzo će početi i ove godine. To je bila tema sastanka predstavnika seoskih mesnih zajednica, Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica i Udruženja proizvođača sredstava za zaštitu bilja – SECPA, održanog u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici.

Povodom početka ovogodišnje akcije prikupljanja ambalažnog pesticidnog otpada na sastanku su dogovorene konkretne aktivnosti. Akcija se realizuje petu godinu za redom sa ciljem da pesticidna ambalaža ne završi u komunalnom otpadu, divljim deponijama ili kanalima u atarima i na taj način ugrozi zdravlje stanovništva, nego da se na pravilan način odloži i uništi.

Petar Samardžić, direktor Agencije za ruralni razvoj kaže da Agencija već pet godina podržava udruženje SECPA u akciji sakupljanja pesticidnog otpada i: „Čini velike napore kako bi se podigla svest poljoprivrednika uopšte o značaju adekvatnog zbrinjavanja ovog otpada. Radi se o vrlo opasnom otpadu koji ne bi trebao da završi u seoskim atarima i na njivama na divljim deponijama, ne bi trebalo da se zatrpava, niti da se spaljuje. Sa zadovoljstvo mogu da kažem da su naši napori iz prethodnih godina, urodili plodom odnosno dali su pozitivne efekte. Iz godine u godinu sve je veća količina otpada koja se sakupi, još bitnije jeste da je veći broj subjekata koji se odaziva na ove akcije, odnosno koji predaje ovu ambalažu. Danas smo okupili predstavnike seoskih mesnih zajednica koji su uključeni ove godine u akciju, kako bismo najavili termine kada će se održavati akcije prikupljanja u pojedinim selima, a naravno to ćemo i do 20. maja, kada počinju akcije, i dalje raditi posredstvom medija , putem SMS poruka i ostalih kanala nformisanja. Sva ona sela koja nisu obuhvaćena akcijom mogu da predaju otpad u nekim od susednih sela. Mogu da nas kontaktiraju kako bi otpad odložili ovde u gradu, takođe. Ono što je značajno za poljoprivrednike koji se bave
biljnom proizvodnjom, a imaju u planu da apliciraju za sredstva iz IPARD programa, jeste da je jedan od obaveznih uslova za konkurisanje za dodelu sredstava, dokaz o adekvatno zbrinutom pesticidnom otpadu.”

Sastanku su, pored pomenutih, prisustvovali predstavnici 11 seoskih mesnih zajednica sa teritorije Grada Sremska Mitrovica i predstavnici proizvođača sredstava za zaštitu bilja. U tih 11 sela biće sprovedena akcija organzovanog prikupljanja ambalažnog otpada sredstava za za zaštitu bilja tzv. pesticidnog otpada u maju. Cilj akcije je da se
animira što više poljoprivrednika sa teritorije Sremske Mitrovice. Za razliku od prethodne godine kada je akcija počela u junu, ove godine će poljoprivrednici sa teritorije ne samo Sremske Mitrovice, nego čitavog Srema, moći da na bezbedan način deponuju ambalažni otpad, već u maju.

Ambalaža ima važnu ulogu u sigurnoj isporuci i upotrebi sredstava za zaštitu bilja, pri čemu se smanjuje na najmanju moguću meru rizik gubitka u lancu plasmana kao i izloženosti korisnika. Udruženje “SECPA”, zajedno sa svojim članicama, intenzivno sarađuje sa korisnicima sredstava kako bi se obezbedio efikasan sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada.

Sava Popović, inženjer poljoprivrede, predstavnik Udruženja inostranih proizvođača pesticida SECPA, unutar tog udruženja je i koordinator ove akcije za Srem i Mačvu, rekao je da se vide pomaci i da je iz godine u godinu količina prikupljenog otpada je sve veća, ali i dalje nije zadovoljavajuća.

„Akciju prikupljanja pesticidnog ambalažnog otpada realizujemo peti put na teritoriji Srema i nadam se da će ove u odnosu na prošlu godinu biti uspešnija, odnosno da će biti veći odziv poljoprivrednika, kojih je, moram priznati, iz godine u godinu, sve više. Pre samog tretiranja useva obavestićemo sve poljoprivredne proizvođače kada i gde mogu odložiti svoj pesticidni otpad, delićemo kese koje mogu za tu namenu da koriste i jednostavno ćemo ih informisati o svim prednostima i značaju ove akcije. Očekujem da se što veći broj ljudi uključi i apelujem na naše poljoprivrednike da se odazovu akciji, da daju svoj doprinos i da zajedno nešto korisno uradimo u smislu očuvanja zemlje”, rekao je
Popović.

Ambalažu koja će se uključiti u sistem sakupljanja i zbrinjavanja prema uputstvima proizvođača, distributera i sakupljača otpada, obavezno je tri puta ispirati od ostataka sredstava za zaštitu bilja pre same predaje. Ambalaža od sredstava za zaštitu bilja ne sme se zakopavati, bacati u vodotokove ili spaljivati zbog stvaranja otrovnih gasova.
Ivana Božić se obratila u ime MZ „Martinci” i rekla: „Mi smo jedana od mesnih zajednica koja je pohvaljena za dobru saradnju, meštani su se lepo odazvali, kao i svake godine ranije. Sada je to već stara priča, to je peta godina sprovođenja ovih akcija i meštani su sve lepo prihvatili, tako da su svi zadovoljni. Što se tiče kampanje ima još vremena, tako da ne treba ni nešto mnogo ranije najavljivati jer ljudi zaborave. Mesec dana unapred ćemo u medijima ponovo objaviti tako da će ljudi biti obavešteni na vreme.”

Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu, svi odgovorni činioci uvoznici, odnosno proizvođači sredstava za zaštitu bilja su u obavezi da obezbede adekvatno zbrinjavanja ambalažnog otpada.

RASPORED PRIKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA NA TERITORIJI SREMSKE MITROVICE:

20.maj
BOSUT – 14:30 do 15:30
KUZMIN centar – 16:00 do 17:00

21.maj
ČALMA centar – 8:00 do 9:00
MARTINCI centar – 14:00 do 15:30
LAĆARAK centar – 16:00 do 17:00
SREMSKA MITROVICA (“Šećerana”, Jarački put) – 17:00 – 18:00

22.maj
LEŽIMIR centar – 8:00 do 9:00
MANĐELOS centar – 9:30 do 11:00
ŠULJAM – 11:30 do 12:00
VELIKI RADINCI centar – 12:30 do 13:30
ŠAŠINCI centar – 14:30 do 15:30
JARAK Lovački dom – 16:00 do 17:00

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …