Wednesday , November 29 2023

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

KONKURS ZA DODELU DOTACIJA NAMENJENIH ZA PROJEKTE RAZVOJA TURIZMA U
2019. GODINI (UDRUŽENJA)

Zahtevi za korišćenje sredstava sa prilozima podnose se zaključno sa  31.03.2019.godine

TEKST KONKURSA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Proverite takođe

K O N K U R S O DODELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIM POLjOPRIVREDNICIMA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2023. GODINI

K O N K U R S O DODELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIM POLjOPRIVREDNICIMA NA …