Wednesday , April 17 2024

PODSTICAJI ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH ZASADA VOĆAKA I HMELjA

Obaveštavamo poljoprivrednike da podnošenje zahteva za podsticaje za podizanje višegodišnjih zasada voćaka i hmelja, ove godine mogu podnositi Upravi za agrarna plaćanja od 1. maja do 31. jula (za zasade podignute u IV kvartalu prethodne godine, kao i u I i II kvartalu tekuće godine).

*Izuzetak su zasadi jagoda podignuti u III kvartalu tekuće godine, za koje se zahtevi za podsticaje šalju do 30. septembra tekuće godine.

Osim podsticaja za nabavku sadnica, ovim konkursom su obuhvaćeni i podsticaji:

  • za nabavku naslona za zasade;
  • za pripremu zemljišta i nabavku supstrata za borovnicu i malinu;
  • za analizu zemljišta.

Više informacija u pogledu uslova i načina ostvarivanja prava na podsticaje možete dobiti na broj telefona 610-573 ili u prostorijama Agencije za ruralni razvoj, u ulici Svetog Dimitrija 6.

Proverite takođe

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR ZA 2024. GODINU

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR ZA 2024. …