Wednesday , September 27 2023
Početna / Aktuelnosti / PODSTICAJI ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH ZASADA VOĆAKA I HMELjA

PODSTICAJI ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH ZASADA VOĆAKA I HMELjA

Obaveštavamo poljoprivrednike da podnošenje zahteva za podsticaje za podizanje višegodišnjih zasada voćaka i hmelja, ove godine mogu podnositi Upravi za agrarna plaćanja od 1. maja do 31. jula (za zasade podignute u IV kvartalu prethodne godine, kao i u I i II kvartalu tekuće godine).

*Izuzetak su zasadi jagoda podignuti u III kvartalu tekuće godine, za koje se zahtevi za podsticaje šalju do 30. septembra tekuće godine.

Osim podsticaja za nabavku sadnica, ovim konkursom su obuhvaćeni i podsticaji:

  • za nabavku naslona za zasade;
  • za pripremu zemljišta i nabavku supstrata za borovnicu i malinu;
  • za analizu zemljišta.

Više informacija u pogledu uslova i načina ostvarivanja prava na podsticaje možete dobiti na broj telefona 610-573 ili u prostorijama Agencije za ruralni razvoj, u ulici Svetog Dimitrija 6.

Proverite takođe

K O N K U R S O DODELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIM POLjOPRIVREDNICIMA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2023. GODINI

K O N K U R SO DODELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIM POLjOPRIVREDNICIMA NA TERITORIJI …