Wednesday , April 17 2024

“50/40/10” – KREĆE NOVA PODSTICAJNA MERA ZA POLjOPRIVREDNIKE

Obaveštavamo poljoprivredne proizvođače u sektorima voće, povrće, grožđe i cveće da od 5. maja do 4. juna mogu podnositi prijave za ostvarivanje prava na podsticaje u okviru tzv. projekta 50/40/10.

Program sufinansiranja investicija će se sprovoditi po principu:
-10% vrednosti investicije će biti sopstveno učešće poljoprivrednika;
-40% vrednosti će biti kredit odobren od strane neke od poslovnih banaka;
-50% vrednosti će biti bespovratna sredstva odobrena od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, tj. Uprave za agrarna plaćanja.

Do kraja godine će biti raspisana još dva javna poziva po ovom istom programu, a koji će se odnositi i za ostale oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Više informacija o uslovima i načinu za ostvarivanje prava na podsticaje po ovom programu, možete dobiti pozivom na broj telefona: 022/610-573, ili u prostorijama Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, u ulici Svetog Dimitrija 6.

Proverite takođe

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR ZA 2024. GODINU

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR ZA 2024. …