Friday , July 19 2024

POKRAJINSKI KONKURSI ZA POLJOPRIVREDNIKE

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je nekoliko konkursa o dodeli bespovratnih sredstava poljoprivrednicima sa teritorije AP Vojvodine.

Sredstva koja se dodeljuju po konkursu, poljoprivrednici će moći iskoristiti za opremanje stočarskih farmi – govedarskih, svinjarskih, ovčarskih, kozarskih i živinarskih farmi, za nabavku opreme za mužu, za hlađenje i skladištenje mleka, nabavku opreme za izđubravanje i dr.

Vojvođanski povrtari mogu iskoristiti podsticaje za nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru – konstrukcije za plastenike, za nabavku višegodišnjih, višeslojnih folija, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap”, sistema za prihranu, sistema za zagrevanje, stolova za proizvodnju rasada, i ostalu opremu za plasteničku proizvodnju.

Voćarima će posebno biti zanimljiv konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja.

Svi koji se bave biljnom proizvodnjom mogu iskoristiti sredstva za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka (dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje postavljanje cevovoda i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje: opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko – vinogradarskih kultura i cveća, u cilju zaštite od mraza – agrotekstil, malč folije i drugo).

Poslednjih godina posebno je popularan konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine – podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, podsticanje prerade na gazdinstvu kao i podsticanje osnivanja malih pivara. Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% (75% avans / 15% refundacija po realizaciji investicije) od ukupno prihvatljivih troškova investicije po predračunskoj vrednosti utvrđenoj biznis planom, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000 dinara.

Svi konkursi su otvoreni do 21.februara 2020. godine.

Predmet Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku novih pčelinjih društava, košnica, kontejnera , opreme i uređaja za preradu pčelinjih proizvoda, dok je u cilju bolje promocije i podizanja kapaciteta ruralne sredine, kao i povezivanja poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu, otvoren i konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija na teritoriji AP Vojvodine. Ova dva konkursa su otvorena do kraja februara.

Tekst konkursa i potrebna konkursna dokumentacija nalazi se na internet stranici sekretarijata http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?kat=s , a podnosioci zahteva sa teritorije Grada Sremska Mitrovica svu potrebnu pomoć i podršku oko apliciranja za podsticajna sredstva mogu dobiti u prostorijama Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, ili putem telefona 610-573.

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …