Friday , April 12 2024

POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

КONКURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA КUPOVINU SEOSКIH КUĆA SA OКUĆNICOM

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 03.04.2020.godine.

TEKST KONKURSA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

Proverite takođe

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR ZA 2024. GODINU

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR ZA 2024. …