Monday , July 15 2024

POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

КONКURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA КUPOVINU SEOSКIH КUĆA SA OКUĆNICOM

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 03.04.2020.godine.

TEKST KONKURSA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …