Monday , June 24 2024

POMOĆ POLjOPRIVREDNICIMA – NATURALNA RAZMENA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU

Republička direkcija za robne rezerve raspisala je Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku, i to do 4.000 tona merkantilnog kukuruza razmeniće se za tovne svinje, i do 6.000 tona za tovnu junad. Naturalna
razmena odnosi se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike), koji imaju proizvodnju tovnih svinja, odnosno tovne junadi. Pravna odnosno fizička lica ne mogu konkurisati za obe vrste
tovne stoke.

Pariteti u naturalnoj razmeni su:

1) 10,16 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovnih svinja
2) 18,30  kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi

Prednost prilikom izbora proizvođača imaju oni sa većim stočnim fondom, i oni proizvođači koji se pisanom izjavom obavežu da će po isteku proizvodnog ciklusa potpisati ugovor o čuvanju, skladištenju i
zanavljanju tovne stoke.

Rok za dostavljanje ponuda u pisarnicu Direkcije je 16.01.2019. godine, do 10 časova.

Obrasci, izjave i kompletan tekst javnog poziva mogu se preuzeti na internet stranici Direkcije www.rdrr.gov.rs. Zainteresovani poljoprivrednici sa teritorije Grada Sremska Mitrovica, za
administrativno-tehničku podršku mogu da se obrate Asocijaciji stočara Srema i Mačve, putem telefona 065/2680114.

Proverite takođe

Peti međunarodni sajam voćarstva

Na Beogradskom sajmu je 25. januara otvoren Peti međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva Agro Belgrade  024. …