Wednesday , May 29 2024

SAVETOVANJE O NOVINAMA U OBLASTI RURALNOG TURIZMA

U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici održano je svetovanje za predstavnike seoskih turističkih domaćinstava i domaće radinosti sa teritoriji Grada, koji se kategorišu od strane lokalne samouprave, a povodom izmena Zakona o ugostiteljstvu, koje su stupile na snagu 1. jula ove godine. Organizator savetovanja su Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport (Komisija za kategorizaciju ugostiteljskih objekata) u saradnji sa Agencijom za ruralni razvoj i Turističkom organizacijom Grada Sremska Mitrovica.

Tokom savetovanja su govorili Dragana Marelj – predsednik komisije za kategorizaciju, poreski inspektor Pero Malešević, predstavnik Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici Zoran Gruičić – šef odseka za strance, Slađana Stojković ispred Turističke organizacije i Petar Samaržić – direktor Agencije za ruralni razvoj.

U okviru savetovanja govorilo se o boravišnoj taksi, porezu i poreskim prijavama, vođenju knjiga gostiju, izdavanju računa, prijavi stranaca, i ostalim novinama u ovom sektoru.

Kako je rekla Dragana Marelj, predsednik Komisije za kategorizaciju objekata: „Naša Gradska uprava za kulturu radi kao organ kojem je posao kategorizacije seosko-turističkih domaćinstava i domaće radinosti na prostoru Sremska Mitrovica, posao koji nam je poveren od strane Ministarstvo turizma. Mi za sada imamo 12 seoskih turističkih domaćinstava i dva subjekta domaće radinosti. Kategorizacija se sprovodi tako što oni faktički podnesu zahteve, pri tom moraju da zadovolje neke minimalne uslove i dobiju rešenja koja traju tri godine. Mi smo jedna od retkih lokalnih samouprava koja u sastavu komisije koja izlazi na teren i kategoriše objekte, osim stručnih lica iz oblasti turizma, ima i inspektore. Pošto smo po vokaciji Grad koji ima i treba da živi od turizma shvatili smo da je to veoma važno i kod nas u komisiji su dva turizmologa i sanitarni, građevinski i saobraćajni inspektor. Najveća tema je boravišna taksa za koju ćemo mi kao lokalna samouprava izdavati rešenja i koju oni više neće iskazivati na računima, nego će je plaćati na godišnjem nivou. Mi smo Grad koji je nekategorisan tako da je kod nas cena ležaja 1000 dinara i oni će po ležaju plaćati boravišne takse. U obavezi su da pored poreza na imovinu plaćaju i porez na prihod od fizičkih lica, bilo je dosta sive ekonomije u ovoj oblasti i došlo je pravo vreme da se neke stvari promene, i to upravo ovim Zakon o ugostiteljstvu. Oni će takođe plaćati poreze po nekim standardima kojih ima više, bitno je da mi predupredimo neke greške koje mogu da se naprave. Mi smo čak razgovarali i sa Pokrajinskim sekretarijatom za turizam i dali im predlog da napravimo sastanak sa turističkom inspekcijom kako ne bi dolazilo do grešaka u budućem poslovanju ovih subjekata”.

“Prirodne i društvene karakteristike našeg okruženja, kao i promena navika savremenog turiste, odnosno pribegavanje sve češćim i kraćim putovanjima, najvažniji su faktori koji idu u prilog svakom ko želi da se bavi seoskim turizmom. Ruralni, seoski ili turizam na seoskom turističkom domaćinstvu zauzeo je važno mesto u turističkom sektoru. Pozitivno utiče na ekonomsko stanje seoskih domaćinstava, doprinosi očuvanju i promovisanju duhovnih i materijalnih vrednosti, očuvanju životne sredine, afirmisanju Srema i Sremske Mitrovice kao značajne turističke destinacije. Dalje, bavljenje seoskim turizmom otvara i brojne mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje, te samim tim i doprinosi ostvarivanju novih izvora prihoda. Stoga, i napor lokalne samouprave treba da bude usmeren na pružanje potrebne pomoći subjektima koji se bave seoskim turizmom. Prethodnih godina, Agencija za ruralni razvoj u saradnji sa ostalim resornim institucijama, organizovala je edukacije o registraciji ovih subjekata, o kategorizaciji objekata, o izvorima finasiranja, organizovali smo studijska putovanja, postavljali turističku signalizaciju, izdali rečnik na engleskom jeziku sa rečima i terminaima iz ovog domena…sada smo se evo odlučili da ih ponovo okupimo, da najavimo nove izvore finansiranja koji se očekuju u narednim godinama, da čujemo koji su to novi problemi sa kojima se suočavaju, nakon izmena Zakona o ugostiteljstvu, posebno izmena u oblasti obračuna poreza, boravišnih taksi, da im ukažemo na nove mogućnosti poslovanja, pre svega mogućnost direktne naplate usluga bez posrednika kao što je do sad bila praksa, da im pružimo pomoć u ispunjavanju zahteva koje pred njih stavlja tržište” – Petar Samardžić, direktor Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica.

“Današnje, ali sva druga savetovanja koja je organizovala Agencija za ruralni razvoj i ostale gradske institucije iz ove oblasti,  su nam izuzetno značajna. Novi Zakon i nova pravila u turizmu i ugostiteljstvu važe od 1. jula, sve je to jako šturo objašnjeno i koncipirano tako da mora da se tumači, što znači da nam je savetovanje dobro došlo, jer smo rešili dosta nedoumica i sve ono što nam je bilo nejasno”, rekla je Ana Davidović, vlasnik seoskog turističkog domaćinstva “Vila Davidović” u Manđelosu.

Po završetku savetovanja, svim prisutnima su podeljene poklon knjige gostiju koje su ovi subjekti u obavezi da vode, kao i obrasci za prijavu boravišta stranaca.

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …