Thursday , December 7 2023

ZIMSKO SAVETOVANjE POLjOPRIVREDNIKA U LAĆARKU

Zimsko savetovanje poljoprivrednika sa teritorije naše lokalne samouprave održano je u Mesnoj zajednici „Laćarak”. Predavanja je organizovala Poljoprivredna stručna služba zajedno sa Agencijom za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica.

Poljoprivredna stručna služba u svom delovanju ima savetodavnu službu i već godinama ta služba organizuje zimsku školu predavanja. Savetovanja će biti u svim selima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, a prvo je održano u Laćarku.

Cilj savetovanja jeste upoznavaje naših poljoprivrednika sa svim mogućnostima, sa svim podsticajima koje oni mogu da koriste u poljoprivredi, isto tako upoznavanje sa svom administrativno-tehničkom pomoći koju Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica u tom smislu može da pružiti.
Zimska škola predavanja će trajati tokom celog meseca decembra. Na ovoj interatkivnoj radionici govorilo se aktuelnim temama, najviše o uklanjanju ambalažnog otpada. U narednom periodu će se obilaziti sva sremska sela gde će se nastaviti sa predavanjem, a pored ambalažnog otpada, spominjaće se i kalibracija prskalica, znači kontrola ispravnosti prskalica i prednosti ukoliko se radi analiza plodnosti zemljišta.

Biće tu i novih tema, sve sa ciljem da se poljoprivrednici edukuju o poslovima u zimskom periodu. Kasnije će biti održana predavanja o procesu navodnjavanja, odvodnjavanja i pripreme zemljišta za nove zasade i druge ratarske kulture.

Proverite takođe

Proteklog vikenda održana je izložba golubova. Srpsko golubarstvo kao i do sada dobilo je sve …