Friday , April 12 2024

ZIMSKO SAVETOVANjE POLjOPRIVREDNIKA U LAĆARKU

Zimsko savetovanje poljoprivrednika sa teritorije naše lokalne samouprave održano je u Mesnoj zajednici „Laćarak”. Predavanja je organizovala Poljoprivredna stručna služba zajedno sa Agencijom za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica.

Poljoprivredna stručna služba u svom delovanju ima savetodavnu službu i već godinama ta služba organizuje zimsku školu predavanja. Savetovanja će biti u svim selima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, a prvo je održano u Laćarku.

Cilj savetovanja jeste upoznavaje naših poljoprivrednika sa svim mogućnostima, sa svim podsticajima koje oni mogu da koriste u poljoprivredi, isto tako upoznavanje sa svom administrativno-tehničkom pomoći koju Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica u tom smislu može da pružiti.
Zimska škola predavanja će trajati tokom celog meseca decembra. Na ovoj interatkivnoj radionici govorilo se aktuelnim temama, najviše o uklanjanju ambalažnog otpada. U narednom periodu će se obilaziti sva sremska sela gde će se nastaviti sa predavanjem, a pored ambalažnog otpada, spominjaće se i kalibracija prskalica, znači kontrola ispravnosti prskalica i prednosti ukoliko se radi analiza plodnosti zemljišta.

Biće tu i novih tema, sve sa ciljem da se poljoprivrednici edukuju o poslovima u zimskom periodu. Kasnije će biti održana predavanja o procesu navodnjavanja, odvodnjavanja i pripreme zemljišta za nove zasade i druge ratarske kulture.

Proverite takođe

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR ZA 2024. GODINU

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR ZA 2024. …