Wednesday , May 29 2024

AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ GRADA SREMSKA MITROVICA

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH  SREDSTAVA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U
OBLASTI MARKETINGA NA POLjOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA U SEKTORU PRERADE
MESA I MLEKA  NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2018. GODINI

KONKURS | PRAVILNIK | PRIJAVA | IZJAVA

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 01.12.2018. godine.

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …