Monday , June 24 2024

PODRŠKA MITROVAČKIM PROIZVOĐAČIMA SIRA I SUVOMESNATIH PROIZVODA U PLASMANU PROIZVODA

Mali proizvođači tradicionalnih proizvoda životinjskog porekla od 1. januara ove godine mogu da na lakši način registruju proizvodnju i plasiraju svoje proizvode na tržište. Naime, tada je na snagu stupio Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla. Primena ovog Pravilnika (tzv „Pravila o fleksibilnosti“),  omogućava proizvođačima i prerađivačima mleka i mesa da rade na kvalitetan način u objektima koji zadovoljavaju sve standarde, koji iako su niži nego za velike industrijske proizvođače, ne dovode u pitanje bezbednost hrane. Na taj način rešava se problem legalnog izlaska na tržište malih proizvođača poljoprivredno-prehrambenih proizvoda životinjskog porekla.  S tim u vezi, a u cilju obezbeđivanja tržišta i plasmana finalnih stočarskih proizvoda i poluproizvoda iz domaće radinosti, Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica raspisala je Konkurs za dodelu bespovratnih  sredstava za podršku investicijama u oblasti marketinga na poljoprivrednim gazdinstvima  u sektoru prerade mesa i mleka  na  teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2018. godini.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 2.950.000,00 dinara.  Za podnosioce prijava, bespovratna sredstva se dodeljuju u  iznosu 100% od ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše  do 200.000,00 dinara. Za podnosioce prijava čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, koji su  žene ili lica mlađa od 40 godina bespovratna sredstva  se dodeljuju u iznosu 100% od ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše  do 300.000,00 dinara.

Pravo učešća imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva i preduzetnici u sektoru mesa i mleka, a prihvatljive investicije su prodajna ambalaža i etiketa, grafički dizajn, štampani promotivni materijal i izrada internet prezentacije.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava predviđenih za ove namene, a zaključno sa 01.12.2018. godine.

Tekst Konkursa, Pravilnik i Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Agencije za ruralni razvoj ili na sajtu Agencije www.arrsm.rs.

  • Nova „pravila o fleksibilnosti“ uzimaju u obzir proizvodnju malih količina proizvoda, po jasnim procedurama i tradicionalnim metodama, uz fokus na bezbednost proizvoda koja se nikad ne dovodi u pitanje. Takođe bitan je i interes potrošača uz želju da se očuva tradicija i ponuda tradicionalnih proizvoda, kao i zaštita ekonomije na selu – okvir koji omogućava da poljoprivrednici uspostave preradne aktivnosti na gazdinstvu i dodaju vrednost sirovini, odnosno mleku i mesu koje proizvode. Konkursom želimo da damo podršku proizvođačima sira i suvomesnatih proizvoda, i to u oblasti marketinga, kako bi ovi proizvođači lakše plasirali svoje proizvode na tržište, a ujedno se i nadovezujemo na mere Ministarstva poljoprivrede koji daje podršku ovim proizvođačima u opremanju objekata za preradu mesa i mleka. Ova lokalna mera ruralnog razvoja doprinosi i popularizaciji standardizovanja proizvodnje, i legalizaciji prodaje, što je jednako bitno“ – Petar Samardžić, direktor Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica.

 

Proverite takođe

Peti međunarodni sajam voćarstva

Na Beogradskom sajmu je 25. januara otvoren Peti međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva Agro Belgrade  024. …