Monday , October 2 2023
Početna / Aktuelnosti / Novosti / PODRŠKA MITROVAČKIM PROIZVOĐAČIMA SIRA I SUVOMESNATIH PROIZVODA U PLASMANU PROIZVODA

PODRŠKA MITROVAČKIM PROIZVOĐAČIMA SIRA I SUVOMESNATIH PROIZVODA U PLASMANU PROIZVODA

Mali proizvođači tradicionalnih proizvoda životinjskog porekla od 1. januara ove godine mogu da na lakši način registruju proizvodnju i plasiraju svoje proizvode na tržište. Naime, tada je na snagu stupio Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla. Primena ovog Pravilnika (tzv „Pravila o fleksibilnosti“),  omogućava proizvođačima i prerađivačima mleka i mesa da rade na kvalitetan način u objektima koji zadovoljavaju sve standarde, koji iako su niži nego za velike industrijske proizvođače, ne dovode u pitanje bezbednost hrane. Na taj način rešava se problem legalnog izlaska na tržište malih proizvođača poljoprivredno-prehrambenih proizvoda životinjskog porekla.  S tim u vezi, a u cilju obezbeđivanja tržišta i plasmana finalnih stočarskih proizvoda i poluproizvoda iz domaće radinosti, Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica raspisala je Konkurs za dodelu bespovratnih  sredstava za podršku investicijama u oblasti marketinga na poljoprivrednim gazdinstvima  u sektoru prerade mesa i mleka  na  teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2018. godini.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 2.950.000,00 dinara.  Za podnosioce prijava, bespovratna sredstva se dodeljuju u  iznosu 100% od ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše  do 200.000,00 dinara. Za podnosioce prijava čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, koji su  žene ili lica mlađa od 40 godina bespovratna sredstva  se dodeljuju u iznosu 100% od ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše  do 300.000,00 dinara.

Pravo učešća imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva i preduzetnici u sektoru mesa i mleka, a prihvatljive investicije su prodajna ambalaža i etiketa, grafički dizajn, štampani promotivni materijal i izrada internet prezentacije.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava predviđenih za ove namene, a zaključno sa 01.12.2018. godine.

Tekst Konkursa, Pravilnik i Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Agencije za ruralni razvoj ili na sajtu Agencije www.arrsm.rs.

  • Nova „pravila o fleksibilnosti“ uzimaju u obzir proizvodnju malih količina proizvoda, po jasnim procedurama i tradicionalnim metodama, uz fokus na bezbednost proizvoda koja se nikad ne dovodi u pitanje. Takođe bitan je i interes potrošača uz želju da se očuva tradicija i ponuda tradicionalnih proizvoda, kao i zaštita ekonomije na selu – okvir koji omogućava da poljoprivrednici uspostave preradne aktivnosti na gazdinstvu i dodaju vrednost sirovini, odnosno mleku i mesu koje proizvode. Konkursom želimo da damo podršku proizvođačima sira i suvomesnatih proizvoda, i to u oblasti marketinga, kako bi ovi proizvođači lakše plasirali svoje proizvode na tržište, a ujedno se i nadovezujemo na mere Ministarstva poljoprivrede koji daje podršku ovim proizvođačima u opremanju objekata za preradu mesa i mleka. Ova lokalna mera ruralnog razvoja doprinosi i popularizaciji standardizovanja proizvodnje, i legalizaciji prodaje, što je jednako bitno“ – Petar Samardžić, direktor Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica.

 

Proverite takođe

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2023. godini

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i …