Monday , July 15 2024

POVEĆANJE PRILIKA ZA ZAPOŠLJAVANJE SEZONSKIH RADNIKA U POLJOPRIVREDI

Novi način zapošljavanja sezonskih radnika u poljoprivredi bila je tema konferencije u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici. Domaćin je bila Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, a konferenciju je organizovala Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) uz podršku  Nemačke razvojne saradnje (GIZ).

Prvi put u našoj zemlji biće moguće da poljoprivredni poslodavac prijavi radnike samo za one dane kada oni rade. Ako su radnici angažovani tri dana, četvrtog pada kiša, poslodavac ih prijavljuje samo za tri dana, nastavlja da ih angažuje kada se vremenski uslovi opet poprave. Skupština Srbije usvojila je sredinom godine Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim deltanostima koji bi trebalo da obezbedi bolji položaj sezonskih radnika i pojednostavi način njihovog prijavljivanja u poljoprivredi putem elektronske platforme.

Tisa Čaušević, predstavnica NALED-a koji sprovodi ovaj projekat uz pomoć GIZ-a rekla je: “Projekat ima za cilj da omogću da jako veliki broj radnika koji trenutno rade ilegalno u poljoprivredi budu prijavljnie i da ostvare svoja prava. S druge strane biće smanjen nivo sive ekomnomije u ovoj oblasti. Projekat je podržao usvajanje Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na seoznskim poslovima, a Skupština ga je usvojila letos i stupa na snagu od naredne godine. On unosi novine u ovu oblast, omogućava elektorsnku prijavu sezonskih radnika na veoma specifičan način.”

Inicijativa za donošenje Zakona o sezonskim radnicima u poljoprivredi potekla je iz Sremske Mitrovice sa sastanka voćara iz Srema još pre dve godine. Zakon donosi potpuno moderan sistem elektronske evidencije ljudi koji rade u poljoprivredi. Očekuje se da će svaki poslodavac koji se sertifikuje sa mobilnog telefona moći do 10 sati pre podne da prijavi svakog radnika bez papirologije, sve preko ovog portala.

Zakonom su definisani poslovi na kojima se angažuje sezonski radnik u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a koji su sezonskog karaktera. Zaposleni će moći da ostvare prava na invalidsko i penziono osiguranje. Poslodavci će moći da ostvare uštede ako pređu na ovaj sistem angažovanja radne snage, tako da u NALED-u očekuju da će biti dosta zainteresovanih.

Takođe, zakon predviđa da poslodavac može da angažuje sezonskog radnika najviše 180 dana u toku kalendarske godine, a da za to vreme radnik ostvaruje pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i zdravstveno osiguranje samo za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Petar Samardžić, direktor mitrovačke Agencije za ruralni razvoj, rekao je da je Grad Sremska Mitrovica podržala projekat Povećanja prilika za zapošljavanje sezonskih radnika u poljoprivredi koji realizuju NALED i GIZ, još dok je Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, bio u fazi predloga. Naime, Agencija za ruralni razvoj je polovinom maja ove godine, predstavila osnovna načela i ovog Zakona i čitavog projekta, na štandu “Sezonski poslovi u poljoprivredi” na Sajmu zapošljavanja koji je organizovala Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Sremska Mitrovica. Tada je započeto i vođenje registra sezonaca na nivou Grada Sremska Mitrovica. Od tada je prošlo nekoliko meseci, Zakon je usvojen, a na snagu stupa 7.januara 2019. godine, kada počinje sa radom i portal za online prijavu i odjavu sezonskih radnika. Lokalne samouprave bi trebale da formiraju servisne centre, koji će biti u stalnoj koordinaciji sa Nacionalnim službama za zapošljavanje, radi povezivanja  sezonskih radnika sa poslodavcima, i koji će biti “ambasadori” u promovisanju novog načina radnog angažovanja sezonaca u poljoprivredi. Servisni centri će pružati informacije svim zainteresovanim stranama, ukazivati na pogodnosti koje sistem pojednostavljenog radnog angažovanja donosi u odnosu na tradicionalne načine kratkotrajnog angažovaja radne snage na sezonskim poslovima. Servisni centri treba da upute radnike koji su zainteresovani da budu upisani u bazu sezonskih radnika ka Nacionalnoj službi za zapošljavanje, kao i poslodavce koji žele da imaju uvid u pretragu baze radnika. Takođe, vodiće i analizu statističkih podataka o broju sezonskih radnika i broju poslodavaca na lokalnom nivou. Servisni centri će biti na usluzi i poslodavcima, posebno oko aktivacije naloga na portalu, prvenstveno za poslodavce koji nemaju PIB, niti su u posedu kvalifikovanog elektronskog potpisa. Pružaće i dodatne tehničke informacije vezano za funkcionisanje portala za sezonske radnike i posredovaće između „Call centra“ i krajnjih korisnika. U skladu sa svojim poslovnim mogućnostima, kadrovskim i tehničkim kapacitetima, vršiće i prijavu i odjavu radnika na portalu, a po zahtevu i ovlašćenju poslodavca.

Servisni centri treba da budu locirani u organizacionim jedinicama lokalnih samouprava koje se bave poslovima poljoprivrede i privrede, odnosno lokalnog ekonomskog razvoja. Stoga je mitrovačka Agencija za ruralni razvoj bila domaćin predstavnicima ostalih sremskih opština i gradova, kako bi se detalji projekta i novog Zakona predstavili potencijalnim servisnim centrima, ali i poslodavcima, uglavnom voćarima, povrtarima, proizvođačima duvana i različitim poljoprivrednim zadrugama i kombinatima.

Za lokalne samouprave je važno da deo prihoda od poreza na dohodak po ovoj vrsti radnog angažovanja sezonaca predstavlja direktan prihod u budžet grada odnosno opštine.

Ovo će biti novina ne samo za poljoprivrednike, nego i za sve sezonske radnike.
Svaki radnik će imati penzijsko i invalidsko osiguranje, biće mu upisan staž, imaće pravo i na zdravstveno osiguranje u slučaju povrede na radu. Ovo je nov projekat koji ne postoji u mnogo zemalja i predstavlja svojevrsnu revoluciju IT-a u poljoprivredi.

Novčana naknada za rad sezonskom radniku obračunava se i isplaćuje po radnom času, najmanje u iznosu minimalne cene rada. Novi zakon predviđa da se za vreme obavljanja sezonskih poslova radnik ne briše iz evidencije nezaposlenih, niti mu se obustavlja isplata novčane naknada Nacionalne službe za zapošljavanje koju je ostvario za vreme privremene nezaposlenosti.

Proverite takođe

Peti međunarodni sajam voćarstva

Na Beogradskom sajmu je 25. januara otvoren Peti međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva Agro Belgrade  024. …