Wednesday , May 29 2024

Električna mreža u vikend naselju u Manđelosu

Struja je stigla u vikendice u naselju Manđeloška planina, što će rešiti probleme meštana, vikend turista ali i pospešiti razvoj seoskog turizma. Vrednost projekta elektrifikacije ovog vikend naselja je 50 miliona dinara, a finansiran je od strane Elektrodistribucije Srbije.

Elektrifikacija vikend naselja danas je postala neophodan uslov za dalji razvoj mikrosredina, posebno kad je reč o ruralnom turizmu.
Dušica Pavlović, direktorica Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica ističe da se uvođenjem struje u vikend naselju u Manđelosu, rešava višegodišnji problem koji su imali meštani vikend naselja ali i ljudi koji su se bavili i bave se seoskim turizmom na ovom prostoru.

Ovde imamo ukupno tri seoska turistička domaćinstva, a isto toliko imamo domaćinstva koji žele da se registruju. Prilikom obilazaka tih domaćinstava uvidela sam da im je to velik problem, da ne mogu te kapacitete turista koji im dolaze, da iznesu i da im je struja predstavljala veliki problem. Dakle, danas možemo slobodno da kažemo da im je taj problem rešen i ovo jako značajno, ne samo za seoski turizam, nego je značajno i za selo i za oživljavanje svih naših sela i ovog sela.

Kada imate seoska turistička domaćinstva i kad se ona sve više otvaraju i meštani sela uključuju se u rad tih domaćinstava, dakle imamo i novo zapošljavanje ali isto tako i plasiranje proizvoda iz sela, bilo suhomesnatih, mlečnih i ostalih. Imamo tri sad registrovana i tri su u fazi izgradnje i apliciranja za razne subvencije ali isto tako i oni moraju da dobiju rešenje od jedinice lokalne samouprave da obavljaju delatnost.

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …