Wednesday , May 29 2024

ODLUKU O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE AKTIVNOSTI UDRUŽENjA GRAĐANA U 2021. GODINI

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ( „Sl. glasnik RS“, br.51/2009 i 99/2011-dr. zakon i 44/2018), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl.glasnik RS“, br. 16/2018 ) člana 6. stav 2. alineja 2. Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“, broj: 3/2013, 7/2013, 9/2013 i 1/2017 ), Programa poslovanja „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica za 2021. godinu („Sl. list Grada Sremska Mitrovica“ br. 1/2021 ) i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Sremska Mitrovica za 2021. godinu („Sl. list Grada Sremska Mitrovica“ br. 5/2021) v.d. direktora Agencije za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica, donosi:

ODLUKU O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE AKTIVNOSTI UDRUŽENjA GRAĐANA U 2021. GODINI

I
Odobravaju se sredstva za finansiranje aktivnosti udruženja građana u 2021. godini sledećim udruženjima građana:
1. Udruženje za zaštitu i odgoj sitnih životinja iz Sremske Mitrovice, ulica Trg Svetog Stefana , PIB: 102439279, iznos od 100.000,00 dinara,
2. Klub odgajivača ukrasnih i sremsko-mitrovačkih golubova „Sremsko-mitrovački prevrtač“ iz Sremske Mitrovice, ulica Palanka 102, PIB: 109114233, iznos od 70.000,00dinara,
3. Udruženje gljivara „Lisičarka“ iz Sremske Mitrovice, ulica Kralja Petra Prvog 3, PIB: 110127051, iznos od 100.000,00 dinara,
4. Udruženje „Mitrovačka dobra bašta“ iz Grgurevaca, ulica Maršala Tita 64, PIB: 111014979, iznos od 99.600,00 dinara,
5. Udruženje „Sinergija pozitivnih energija“ iz Sremske Mitrovice, ulica Svetog Dimitrija 23, PIB: 108007661, iznos od 100.000,00 dinara,
6. Udruženje „Ruralni Centar Sova“ iz Sremske Mitrovice, ulica Trive Vitasović 20, PIB: 108448326,iznos od 100.000,00 dinara,
7. Udruženje pčelara “Fruškogorski matičnjak“ iz Ležimira, ulica Banovac 14, PIB: 110583459, iznos od 40.000,00 dinara,
8. „Asocijacija stočara Srema i Mačve“ iz Sremske Mitrovice, ulica Svetog Dimitrija 36 , PIB: 109391524, iznos od 50.000,00 dinara,
9. Društvo pčelara „Jovan Živanović“ iz Sremske Mitrovice, ulica Svetog Save 19, PIB: 102040896, iznos od 100.000,00 dinara,
10. Udruženje „Ekološko gljivarsko društvo Sunčanica“ iz Sremske Mitrovice ulica Železnička br.21, PIB: 112444427,iznos od 40.000,00 dinara,
11.Udruženje odgajivača ovaca i koza „Sirmijum“ iz Ležimira, ulica Petra Drapšina 6, PIB: 108431380, iznos od 100.000,00 dinara,
12.Udruženje voćara „Fruškogorci“, iz Manđelosa, ulica Save Sogića bb, PIB: 105937676, iznos od 100.000,00 dinara.

II
Međusobna prava i obaveze između „Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ d.o.o. Sremska Mitrovica i udruženja građana biće regulisana Ugovorom, koji će se zaključiti sa svakim udruženjem građana iz tačke I ove Odluke.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

«AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ GRADA SREMSKA MITROVICA» DOO, SREMSKA MITROVICA

Broj: 67/2021 v.d. direktora
Dana: 28.07.2021. godine Pavlović Dušica
Sremska Mitrovica

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …